- 15/10/2019 -

U četvrtak 10.10.2019. godine u Paraćinu održan je okrugli sto “Zelena gradnja kao šansa za dekarbonizaciju sektora građevine” kao deo aktivnosti…

- 02/10/2019 -

U ponedeljak 30.9.2019 godine održan je “Karavan zelene ekonomije”  kao deo aktivnosti ‘’Zeleni karavan 2019’’ u okviru NAGE projekta (podržan od…

- 26/09/2019 -

Od 10. – 12. septembra 2019. godine na Zlatiboru (Srbija), održan je Forum o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope. Forum je…

- 29/08/2019 -

Dana 7.8.2019 godine u Nišu održan je okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou”. 

Okrugli sto su zajednički…

- 29/07/2019 -

Dana 26.7.2019 godine u Novom Sadu održan je okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou”. 

Okrugli sto su…

- 08/07/2019 -

U periodu od 2. do 4. jula 2019 godine u hotelu ‘’Šumarice’’ u Kragujevcu, održan je trening na temu ‘’Finansijski menadžment i nabavke”.  Trening…

- 07/06/2019 -

Dana 29. i 30. maja 2019 godine u selu Bogetići, opština Nikšić (Crna Gora) sprovedena je obuka trenera na temu ‘’Socijalno preduzetništvo kao…

- 16/05/2019 -

Prvi Balkanski ruralni parlament organizovan je od 26. do 28. juna 2018. godine, u okviru projekta „ALTER - Aktivne lokalne teritorije za…

- 22/04/2019 -

Ruralni razvoj se veoma često u javnosti, pa čak i stručnim krugovima posmatra na takav način da se svodi samo na poljoprivredu i/ili ekonomske…

- 15/04/2019 -

U periodu od 8. do 10. aprila 2019 godine u hotelu ‘’Šumarice’’ u Kragujevcu, održan je trening na temu “Zagovaranje, lobiranje, umrežavanje i…