- 08/04/2019 -

Trening za trenere "Uloga LAG-ova u zapošljavanju marginalizovanih grupa" sprovedena je 26. i 27. marta 2019. godine u Draču (Albanija). Ova…

- 04/03/2019 -

U januaru 2019. godine publikovan je 2. broj bilten-a za Balkansku mrežu za ruralni razvoj.

- 01/03/2019 -

Pomoću slika dobijenih iz satelita Sentinel 5P, "Descartes Labs" je izradio fascinantni prikaz Zemlje na kojem svetleće tačke na globusu ocrtavaju…

- 25/02/2019 -

Dana 22. i 23. februara 2019 godine u Vrnjačkoj Banji održana je Skupština Mreže za ruralni razvoj Srbije.  Skupština je održana u okviru…

- 07/02/2019 -

Afrička kuga svinja i bolest Xylella fastidiosa svakodnevni su primeri rada Evropske unije na prevenciji i suzbijanju bolesti i štetočina, poručio…

- 07/02/2019 -

U hotelu “Lider S” u Vrnjačkoj Banji je od 29. do 31. januara 2019. godine, održan trening pod nazivom “Planiranje i izveštavanje u organizacijama…

- 10/01/2019 -

Protiv izgradnje malih hidroelektrana su i građani Kraljeva, koji kroz jedinstvenu inicijativu u saradnji sa ostalim udruženjima iz Srbije, žele…

- 10/01/2019 -

Objekti zidani od blokova na bazi miskantusa zadovoljavaju potrebe u vezi sa sprečavanjem gubitka energije, pa nisu potrebni dodatni izolacioni…

- 09/01/2019 -

Treninig „Transparentno i odgovorno upravljanje OCD-a“ organizovan je 13. i 14. decembra 2018. godine u hotelu „Lider S“ u Vrnjačkoj Banji. Kroz…

- 28/12/2018 -

Dvodnevni regionalni trening za trenere „Kratki lanci snabdevanja kao mogućnost za zapošljavanje“ održan je u Čačku (Srbija) 5. i 6. decembra…