EU projekti

Godina realizacije: 2018, 2019, 2020, 2021Donator: Evropska komisijaIznos granta: 1.071.269,13€Status: Aktivan
Godina realizacije: 2013, 2014, 2015Donator: Evropska komisijaIznos granta: 85.210,00€Status: Završen
Godina realizacije: 2013, 2014, 2015Donator: Evropska komisijaIznos granta: 49.365,68€Status: Završen

Međunarodna saradnja

Godina realizacije: 2014, 2015Donator: Međunarodni Višegradski fondIznos granta: 55.000,00€Status: Završen