- 04/03/2019 -

U januaru 2019. godine publikovan je 2. broj bilten-a za Balkansku mrežu za ruralni razvoj.

- 01/03/2019 -

Pomoću slika dobijenih iz satelita Sentinel 5P, "Descartes Labs" je izradio fascinantni prikaz Zemlje na kojem svetleće tačke na globusu ocrtavaju…

- 07/02/2019 -

Afrička kuga svinja i bolest Xylella fastidiosa svakodnevni su primeri rada Evropske unije na prevenciji i suzbijanju bolesti i štetočina, poručio…

- 07/02/2019 -

U hotelu “Lider S” u Vrnjačkoj Banji je od 29. do 31. januara 2019. godine, održan trening pod nazivom “Planiranje i izveštavanje u organizacijama…

- 10/01/2019 -

Protiv izgradnje malih hidroelektrana su i građani Kraljeva, koji kroz jedinstvenu inicijativu u saradnji sa ostalim udruženjima iz Srbije, žele…

- 10/01/2019 -

Objekti zidani od blokova na bazi miskantusa zadovoljavaju potrebe u vezi sa sprečavanjem gubitka energije, pa nisu potrebni dodatni izolacioni…

- 09/01/2019 -

Treninig „Transparentno i odgovorno upravljanje OCD-a“ organizovan je 13. i 14. decembra 2018. godine u hotelu „Lider S“ u Vrnjačkoj Banji. Kroz…

- 10/12/2018 -

U hotelu „Aveny“ u Čačku je od 4. do 6.12.2018. održan trening pod nazivom „Kratki lanci snabdevanja kao mogućnost zapošljavanja".  Ova aktivnost…

- 25/11/2018 -

Multinacionalni tematski sastanak između OCD mreža u zemljama Zapadnog Balkana i zemljama unutar EU deo je projekta kako bi se osigurao intenzivan…

- 23/11/2018 -

"Neophodno je urediti tržište ribe, bolje organizovati proizvođače i unaprediti marketing", smatra Mirjana Miščević. Ribarstvo je veliki…