- 31/12/2020 -

Mariusz Maciejczak, profesor sa Odeljenja za ekonomiju i organizaciju preduzeća sa Instituta za ekonomiju i finansije SGGV i takođe ekspert…

- 31/12/2020 -

Aleksandra Niżyńska pruža primere aktivnosti koje vodi ili podržava EIT Food, vodeća evropska inicijativa za inovacije u hrani. To su, između…

- 31/12/2020 -

Sistemi precizne poljoprivrede i robotike omogućiće farmama da postanu profitabilnije, efikasnije i ekološki prihvatljivije. Ovu funkciju već…

- 31/12/2020 -

Łukasz Czech održava predavanje iz perspektive poljoprivrednika, preduzetnika i ruralnog savetnika, na osnovu njegovog ličnog, praktičnog iskustva…

- 31/12/2020 -

Wojtek Szpociński, predsednik Fondacije za razvojnu politiku, daje primere dve inicijative koje finansira EU - klaster projekata koji se sprovode…

- 31/12/2020 -

Trenutni trendovi i socijalne promene koje se dešavaju u Poljskoj u periodu od pristupanja Evropskoj uniji govore o napredku ruralnih područjima i…

- 31/12/2020 -

Značajan napredak u održivom razvoju ruralnih područja, baziranom između ostalog i na inovacijama je poslednjih godina ostvaren u Poljskoj. Više…

- 31/12/2020 -

Tržište organskih proizvoda beleži stalan rast tokom poslednjih decenija. Ovaj rast je posebno vidljiv u istočnoevropskim zemljama, iako su…

- 31/12/2020 -

Poljska poljoprivreda je posljednjih 20 godina zabeležila snažan porast spoljne trgovine / izvoza zahvaljujući procesu pridruživanja i…

- 23/06/2020 -

Mreža za ruralni razvoj Srbije je ispred partnerskog konzorcijuma završila odabir projektnih predloga koji će se realizovati na teritoriji…