- 06/03/2018 -

Opština Majdanpek, JP Putevi Srbije i RARIS-a su zajedničkim radom uredili 5 parkinga – odmorišta duž Dunavske biciklističke rute - EuroVelo 6, na…

- 16/12/2017 -

Dana 14.12.2017 godine u Beogradu održan je nacionalni konsultativni sastanak na temu “Unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama”.

Na…

- 15/12/2017 -

Dana 13.12.2017 godine u Beogradu održan je nacionalni konsultativni sastanak na temu “Mladi u ruralnim sredinama”. Na sastanku su prisustvovali…

- 15/12/2017 -

Na Zlatiboru je od 05.12.2017. do 06.12.2017. godine održana konferencija za medije pod nazivom „Promocija i podrška konceptu LEADER, Lokalni…

- 13/12/2017 -

U periodu od  8. do 10. decembra 2017 godine u Ovčar Banji održana je obuka na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”.  Trening je organizovan u…

- 09/12/2017 -

Dana 07.12.2017 godine u Ljigu održana je radionica na temu “LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou”. Na radionici su…

- 04/12/2017 -

Dana 01.12.2017 godine u Užicu održana je radionica na temu “Promocija i podrška LEADER pristupa, lokalnog razvoja vođenog od zajednice, održivog…

- 02/12/2017 -

Dana 29.11.2017 godine u Paraćinu održana je radionica na temu “Promocija i podrška LEADER pristupa, lokalnog razvoja vođenog od zajednice,…

- 01/12/2017 -

Dana 28.11.2017 godine u Vršcu održana je radionica na temu “LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou”. Radionica je…

- 29/11/2017 -

Dana 27.11.2017 godine u Novom Sadu održana je radionica na temu “LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou”. Radionica je…