Niš - Okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou

Dana 7.8.2019 godine u Nišu održan je okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou”. 

Okrugli sto su zajednički organizovali Mreža za ruralni razvoj Srbije i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i finansijski je podržan od projekta “Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja - ALTER’’ koji finansira EU (u okviru aktivnosti “Nacionalna platforma za diskusiju politike ruralnog razvoja”).

Okrugli sto je organizovan uz svesrdnu pomoć službi i načelnika Nišavskog upravnog okruga i organizacije “Kuća Klastera” iz Niša. 

Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora. Učesnici su imali priliku da steknu znanja o LEADER pristupu kao instrumentu ruralnog razvoja na lokalnom nivou. Na radionici je prezentovan istorijat LEADER pristupa u EU, principi LEADER-a, javno privatno partnerstvo – LAG, lokalna strategija ruralnog razvoja, kao i iskustva i problemi u implementaciji LEADER pristupa. Učesnicima je prezentovano stanje LEADER pristupa u Republici Srbiji (LIS projekat, uspostavljanje institucionalnog okvira Ministarstva poljoprivrede za sprovođenje LEADER pristupa (pravilnik), podrška LAG inicijativama pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu…). Takođe, prisutni su upoznati sa CLLD-om  kao modelom koji neke od država članica EU koriste u cilju poboljšanja efekata i boljeg iskorišćenja EU fondova u razvoju ruralnih zajednica.

Nakon prezentovanja LEADER pristupa, prisutnima je detaljno prezentovan Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaj za podršku programima koji se odnose na pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja u 2019. godini koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

Predstavnici Ministarstva su prezentovali pravila i rokove za uspostavljanja teritorijalnih partnerstva i konkurisanja na konkursu koje je Ministarstvo raspisalo. Prisutni su pozvani da informacije o Javnom pozivu promovišu u svojim lokalnim sredinama i na taj način animiraju građane da se uključe u rad javno-privatnih partnerstava.

Okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou
Okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou
Okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou
Okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou
Okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou
Okrugli sto na temu “Implementacija LEADER pristupa na lokalnom nivou