Zašto je umrežavanje važno pitanje u ruralnom razvoju?

Ruralni razvoj se veoma često u javnosti, pa čak i stručnim krugovima posmatra na takav način da se svodi samo na poljoprivredu i/ili ekonomske aktivnosti, ili samo na infrastrukturu. U stvarnosti ruralni razvoj obuhvata svaki segment života ruralnih zajednica uključujući i svakodnevne servise koji su potrebni seoskom stanovništvu (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita...), ekonomske aktivnosti kojima se lokalni stanovnici bave, kao i onaj deo aktivnosti koji doprinosi dodatno kvalitetu života (sport, kultura, društevni život, infrastruktura...).

Imajući ovo u vidu, jasno je da je nerealno očekivati da se samo jedna ili par inistitucija ili pojedinaca može uspešno baviti ruralnim razvojem na nivou jednog područja, regiona, zemlje ili Evropske unije. Saglasno tome Evropska mreža za ruralni razvoj (ENRD) je organizovala događaj “NetworX  sastanak” u Briselu. Ovaj događaj je imao za cilj da sagleda rezultate ruralnog umrežavanja u Evropi tokom poslednjih deset godina.

Događaj je organizovan 11. i 12. April 2019, i predstavnik Mreže za ruralni razvoj Srbije, Dragan Roganović, kao i predstavnici svih drugih mreža sa Zapadnog Balkana su prisustvovali događaju “The networX sastanak”. Učešće delegacija ruralnih mreža Zapadnog Balkana je podržano od strane Direktorata za poljoprivredu Evropske unije i od strane projekta “SEDRA – Podrška ekonomskoj diversifikaciji u jugoistočnoj Evropi” koji implementiraju GIZ i SWG.

Ovaj događaj koji je okupio više od 400 zainteresovanih strana iz cijele ruralne Evrope, uključujući i balkanske mreže za ruralni razvoj, ie bio sjajna prilika za predstavnike ovih mreža da prezentuju svoj rad na “Pijaci ideja”, gde je na 41 štandu pokazana širina ruralnog umrežavanja širom EU i sa susednim zemljama.

Takođe predstavnici balkanskih mreža za ruralni razvoj su imali prilike da se zahvaljujući interaktivnom formatu skupa, upoznaju sa iskustvima drugih, kao i da razmene mišljenja i stavove tokom organizovanih diskusija na sledeće teme:

•    uloga umrežavanja za ruralnu politiku;
•    kako izgraditi / transformisati mrežu;
•    umrežavanje za inovacije u poljoprivredi i ruralnim područjima;
•    umrežavanje putem LEADER-a i lokalnog razvoja vođenog od strane zajednice;
•    umrežavanje radi evaluacije; i
•    efikasno učešće zainteresovanih strana u mrežama.

Ovaj događaj je pružio šansu mrežama za ruralni razvoj Zapadnog Balkana da saznaju o inicijativama lokalnih zajednica za poboljšanje životnih uslova, o aktivnostima lokalnih akcionih grupa iz Evrope, za upoznavanje sa postojećom i budućom politikom EU iz prezentacija predstavnika EU, o naučenim lekcijama u uspešnim projektim predstavljenim na “pijaci ideja”, kao i tokom tematskih radionica. Takođe su usaglašene i ideje za zajedničke iniciajtive sa nekoliko LAGs i mreža koje su bile prisutne na događaju.

Tokom događaja su predstavnici ruralnih mreža Zapadnog Balkana imali prilike da održe sastanak sa DG-za poljoprivredu i da prodiskutuju o mrežama Zapadnog Balkana i Turske.

Razmatrane su sledeće tame:

•    Stanje tehničke pomoći u okviru IPARD-a u svakoj zemlji i mogućnost finansiranja ruralnih mreža u okviru IPARD-a;
•    Ruralne mreže - koje su eksterne ili unutar Ministarstva – kao dve moguće dvije opcije;
•    Ostali mogući izvori finansiranja (ako tehnička pomoć još nije akreditovana);
•    Opseg rada (tematski prioriteti) za mreže iz IPARD zemalja

Takođe, događaj je bio domaćin završne ceremonije dodele nagrada za ruralni razvoj, gde je pet projekata ruralnog razvoja odabrano iz nominovanih inicijativa iz cele Evrope u sledećih pet kategorija:

1.    Poboljšanje konkurentnosti ruralnih područja (sa pobjednikom iz Španije);
2.    Akcija zaštite životne sredine i klime (Poljska);
3.    Revitalizacija sela (Finska);
4.    Socijalna inkluzija (Francuska); i 
5.    LEADER aktivnosti (Belgija).

Ključni momenti sa događaja su dostupni u kratkom videu video clip.

Više detalja je dostupno na sajtu Evropske mreže za ruralni razvoj

Zašto je umrežavanje važno pitanja u ruralnom razvoju?
Zašto je umrežavanje važno pitanja u ruralnom razvoju?
Zašto je umrežavanje važno pitanja u ruralnom razvoju?
Zašto je umrežavanje važno pitanja u ruralnom razvoju?
Zašto je umrežavanje važno pitanja u ruralnom razvoju?
Zašto je umrežavanje važno pitanja u ruralnom razvoju?