Konsultativni sastanak “Unapređenje koordinacije između donosioca odluka na različitim nivoima odlučivanja i između različitih sektorskih politika u cilju unapređenja infrastrukturne opremljenosti sela”

Dana 03.05.2017 godine u Nišu održan je konsultativni sastanak na temu “Unapređenje koordinacije između donosioca odluka na različitim nivoima odlučivanja i između različitih sektorskih politika u cilju unapređenja infrastrukturne opremljenosti sela”. Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija, OCD-a, kao i meštani iz lokalnih sredina koji su zainteresovani za ovu temu. 

Konsultativni sastanak “Unapređenje mera podrške zapošljavanju žena na selu, kao i mera socijalne zaštite”

Dana 27.04.2017 godine u Vršcu održan je konsultativni sastanak na temu “Unapređenje mera podrške zapošljavanju žena na selu, kao i mera socijalne zaštite”. Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija, OCD-a, kao i meštani iz lokalnih sredina koji su zainteresovani za ovu temu. 

Trening “Lobiranje i zagovaranje”

Dana 8. i 9.12.2016 godine u Kragujevcu održan je trening na temu “Lobiranje i zagovaranje”. Trening je organizovan u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija,  a na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.
Na treningu su prisustvovali predstavnici OCD iz  Srbije, kao i kolege iz Bosne i Herecegovine i Crne Gore.

Zeleni Karavan 2019 - okrugli sto “Zelena gradnja kao šansa za dekarbonizaciju sektora građevine”

U četvrtak 10.10.2019. godine u Paraćinu održan je okrugli sto “Zelena gradnja kao šansa za dekarbonizaciju sektora građevine” kao deo aktivnosti ‘’Zeleni karavan 2019’’ koja je sprovedena u okviru NAGE projekta (Projekat je finasniran od strane Evropske unije). 

Organizovanje ovog događaja je finansijski podržano i od strane Ministarstva zaštite životne sredine kroz projekat “Karavan zelene ekonomije” koji  sprovodi Mreže za ruralni razvoj Srbije i  Kompanije CRH  kroz projekat “ Biobeton u funkciji dekarbonizacije građevine” koji realizuje organizacija UNEKOOP iz Paraćina.

Zeleni Karavan 2019 - Razvoj zelene ekonomije u zaštićenim područjima

U ponedeljak 30.9.2019 godine održan je “Karavan zelene ekonomije”  kao deo aktivnosti ‘’Zeleni karavan 2019’’ u okviru NAGE projekta (podržan od EU). Organizovanje ovog događaja je finansijski podržano i od strane Ministarstva zaštite životne sredine kroz projekat “Karavan zelene ekonomije” koji zajednički sprovode Mreže za ruralni razvoj Srbije i organizacija UNECOOP iz Paraćina.

Učesnici karavana (predstavnici OCD i biznis sektora) su posetili dva zaštićena područja u regionu Srema: Specijalni rezervat prirode “Obedska bara” i zaštićeno područja “Bojčinska šuma''.

Trening „Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa“

Dana 29. i 30. maja 2019 godine u selu Bogetići, opština Nikšić (Crna Gora) sprovedena je obuka trenera na temu ‘’Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa”. Trening je sproveden u okviru projekta „Inovativna podrška zapošljavanju ruralnih marginalizovanih grupa - SineRgi“, koji finansira Višegradski međunarodni fond, a koji implementira konzorcijum nevladinih ruralnih mreža i organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i Višegrad zemalja.

Trening „Zagovaranje, lobiranje, umrežavanje i osnaživanje interesnih grupa“

U periodu od 8. do 10. aprila 2019 godine u hotelu ‘’Šumarice’’ u Kragujevcu, održan je trening na temu “Zagovaranje, lobiranje, umrežavanje i osnaživanje interesnih grupa’’.

Trening je sprovoden u okviru projekta Networking and Advocacy for Green Economy (NAGE) koji finansira EU, a u kome je Mreža za ruralni razvoj Srbije jedan od partnera.

Treningu je prisustvovalo 25 predstavnika OCD iz Srbije, a obuku je sprovela trenerica Aleksandra Velimanović iz UG Nimbus iz Loznice koja je prošla obuku na ovu temu u Skoplju na treningu trenera.

Održan trening “Planiranje i izveštavanje u organizacijama civilnog društva”

U hotelu “Lider S” u Vrnjačkoj Banji je od 29. do 31. januara 2019. godine, održan trening pod nazivom “Planiranje i izveštavanje u organizacijama civilnog društva”

Trening je osmišljen u nekoliko sesija kako bi u potpunosti bili ispraćeni svi koraci u planiranju i izveštavanju organizacija civilnog društva:

Sesija 1    
- Dugoročno planiranje, programsko planiranje i projektno planiranje

Sesija 2
- Strateško planiranje i koraci u pripremi strateškog plana
- Sadržaj strateškog plana

Održan regionalni trening "Zagovaranje, lobiranje i istraživanje politika i analiza lokalnih, nacionalnih i EU politika i instrumenata ruralnog razvoja”

U Vrnjačkoj Banji od 29. avgusta do 2. septembra 2016. godine održana je trodnevna regionalna obuka trenera „Zagovaranje, lobiranje i istraživanje politika i analiza lokalnih, nacionalnih i EU politika i instrumenata ruralnog razvoja“.

Obuka podržava poboljšanje uloge OCD i OCD mreža kako bi bili sposobni da budu ravnopravni, vredni i snalažljivi partneri nacionalnim i regionalnim vlastima i EU kroz povećanje njihovog znanja vezanog za zagovaranje i lobiranje, istraživanje i analizu, sa fokusom na održivom ruralni razvoj.