- 20/11/2016 -

Dana 17.11.2016 godine u Kanjiži održan je konsultativni sastanak na temu “Definisanja prioriteta za ruralni razvoj opština, regiona i Republike…

- 10/11/2016 -

Dana 04.11.2016 godine u Užicu održan je konsultativni sastanak na temu “Definisanja prioriteta za ruralni razvoj opština, regiona i Republike…

- 25/09/2016 -

Prvi multinacionalni tematski sastanak u okviru programa ALTER Prvi godišnji i tematski sastanci između OCD mreža u zemljama kandidatima i…

- 22/09/2016 -

U Vrnjačkoj Banji od 29. avgusta do 2. septembra 2016. godine održana je trodnevna regionalna obuka trenera „Zagovaranje, lobiranje i istraživanje…

- 14/06/2016 -

Dana 6.6.2016 godine u Baču održan je konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za…

- 13/06/2016 -

Dana 3.6.2016 godine u Vrnjačkoj Banji održan je konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne…