Trening "Zelena ekonomija i preduzetništvo"

U periodu od 13. do 15. marta 2020. godine u hotelu "Liders" u Vrnjačkoj Banji, održan je programski specifični trening na temu "Zelena ekonomija i preduzetništvo". 

Trening je sprovoden u okviru projekta "Networking and Advocacy for Green Economy" (NAGE) koji finansira EU, a u kome je Mreža za ruralni razvoj Srbije jedan od partnera.

Treningu je prisustvovalo 20 predstavnika OCD iz Srbije, a obuku su pružili treneri Aleksandra Velimanović (UG Nimbus - Loznica) i Marko Cvijnović (RC Sova – Sremska Mitrovica) - članovi Mreže za ruralni razvoj Srbije koji su prošli obuku na ovu temu u Skoplju.

Trening je realizovan u nekoliko sesija kako bi učesnicima što detaljnije bili prezentovani svi aspekti vezani za zelenu ekonomiju i preduzetništvo:

-    pojašnjenje termina "zelena ekonomija",
-    globalno stanja životne sredine i razlozi za uvođenje zelene ekonomije u sve sfere života,
-    principi  zelene ekonomije i preduzetništva,
-    zelena ekonomija i OCD-ovi
-    procena politika  zelene ekonomije, modeliranje i zelena industrija
-    izrada akcionog plana za zelenu ekonomiju.

Pored teorijskog dela obuke, učesnici su u grupnom radu definisali ulogu OCD-a u  "ozelenjavanju" svih sfera društva, procenjivali su politike zelene ekonomije i modelirali zelenu industriju. Podeljeni u 3 grupe, uz pomoć trenera, prisutni su učestvovali u izradi akcionih planova za zelenu ekonomiju.

Pored teorijskog i praktičnog dela obuke, treneri su učesnicima prezentovali primere dobre prakse zelene ekonomije iz Srbije:

-    Specijalni rezervat prirode "Zasavica" 
o    uzgoj starih autohtonih sorti životinja sa ovog područja (mangulica, podolsko goveče, balkanski magarac) koje predstavljaju genetički resurs, obogaćuju turističku ponudu, koriste se izradu prehrambenih proizvoda, a istovremeno se od države dobijaju podsticaji za njihovo očuvanje,
o    mini Zoo vrt,
o    ugostiteljstvo koje se oslanja na korišćenje tradicionalnih lokalnih proizvoda u sopstvenoj ponudi, 
o    saradnja sa lokalnim stanovništvom,
o    eko - turistički sadržaji (posmatranje ptica, veslanje i vožnja čamcima, "foto safari", pešačenje, edukacija dece i mladih…),
o    stvaranje brenda i dodatne vrednosti.

-    "Sunčana Reka" u Gornjoj Koviljači 
o    razvoj održivog turizma kroz edukaciju i valorizaciju prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti ovog područja,
o    umrežavanje članova zajednice i njihovo uključivanje u održivi razvoj.
Učesnici su aktivno učestvovali u radu i kroz diskusiju su podelili svoja iskustva na temu zelene ekonomije i preduzetništva.

Trening "Zelena ekonomija i preduzetništvo"
Trening "Zelena ekonomija i preduzetništvo"
Trening "Zelena ekonomija i preduzetništvo"
Trening "Zelena ekonomija i preduzetništvo"
Trening "Zelena ekonomija i preduzetništvo"
Trening "Zelena ekonomija i preduzetništvo"