Sednica Nacionalnog konventa o EU - Radna grupa NKEU za pregovaračka poglavlja 11, 12, 13

Dana 29.9.2017 godine u Beogradu održana je sednica Nacionalnog konventa O EU (Radna grupa za pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13)  na temu “DISKUSIJA O NALAZIMA SKRINING IZVEŠTAJA ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 12-BEZBEDNOST HRANE,VETERINARSKA I FITOSANITARNA POLITIKA”. 

Sednica je organizovana u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Organizovanje nacionalnih platformi sa diskusijama o politikama (forumi, debate…)”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.
Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ostalih institucija relevantnih za temu (bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika), kao i predstavnici OCD (članovi Radne grupe za pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13) zainteresovani za gorenavedenu temu.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su predstavili nalaz Izveštaja o skriningu za poglavlje 12, nakon čega su im predstavnici OCD postavljali pitanja o dinamici i obimu posla koji je potrebno obaviti u narednom periodu.

Nakon diskusije, Radna grupa za pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13 je donela zaključke o daljem toku delovanja.

Sednica Nacionalnog konventa o EU
Sednica Nacionalnog konventa o EU
Sednica Nacionalnog konventa o EU
Sednica Nacionalnog konventa o EU
Sednica Nacionalnog konventa o EU