Podrška umrežavanju poljoprivrednika po modelima koje prepoznaje EU

Dana 26.09.2017 godine u Brodarevu održan je konsultativni sastanak na temu “Podrška umrežavanju poljoprivrednika po modelima koje prepoznaje EU”. Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija, OCD-a, kao i meštani iz lokalnih sredina koji su zainteresovani za ovu temu. 

Sastanak je organizovan u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Kao glavni  problemi su konstantovani:

•    Poljoprivrednici znaju da se moraju udruživati i da kao mali individualni proizvođači nemaju nikakve šanse na tržištu, međutim ne znaju koji je model udruživanja najprihvatljiviji za njih, 
•    Poljoprivredni proizvođači najveću količinu vremena i energije ulažu na unapređenje prinosa i prihoda na svojim domaćinstvima, tako da im sastanci i skupovi koji treba da doprinesu udruživanju sa kolegama često predstavljaju teret i imaju veliko nepoverenje vezano za papirologiju i administrativne poslove,
•    Postojeća udruženja imaju ograničene kapacitete, namaju dovoljno sredstva i često nisu u dobrim odnosima sa politikama i donosiocima odluka na lokalu,
•    Problem predstavlja i nedostatak javnih prostorija za okupljanje (u većini sela ne postoje javni objekti kao što su domovi kulture, kancelarije za građane...) pa samim tim je socijalni i kulturni život na selu veoma oskudan. 
•    Mesne zajednice nemaju velika ovlašćenja što im onemogućava efikasnije rešavanje problema u lokalnoj sredini,

Učesnici sastanka su definisali konkreti predloge za rešavanje uočenih problema:

•    Edukacija o modelima udruživanja sa posebnim akcentom na LEADER,
•    Predlog da lokalna samouprava u svojim javnim pozivima za OCD posebnim merama podrži udruživanje poljoprivrednika ili njihovih organizacija,
•    Predlog da se zakonskom regulativom propiše da se određen procenat budžeta lokalnih turističkih organizacija opredeli za podršku ruralnim manifestacijama u organizaciji udruženja poljoprivrednih proizvođača,
•    Potrebna je veća nadležnost MZ-a i veća sredstva da im se opredele,
•    Novi Zakon o malim proizvođačima koji treba da jasno definiše pravila za male proizvođače na osnovu kojih bi se proizvođači mogli sektorski udruživati (jasne procedure, zajedničke deklaracije...),
•    Predlog da Ministarstvo definiše modele  udruživanja poljoprivrednika i da ih finansijski podrži.

“Podrška umrežavanju poljoprivrednika po modelima koje prepoznaje EU”
“Podrška umrežavanju poljoprivrednika po modelima koje prepoznaje EU”
“Podrška umrežavanju poljoprivrednika po modelima koje prepoznaje EU”