Iskustvo Poljske u organskoj poljoprivredi

Mariusz Maciejczak, profesor sa Odeljenja za ekonomiju i organizaciju preduzeća sa Instituta za ekonomiju i finansije SGGV i takođe ekspert Poljskog centra za akreditaciju, daje uvid u standarde kvaliteta hrane Evropske unije i njihov uticaj na razvoj poljoprivredno-prehrambenog sektora u Poljskoj, koji uključuju tri glavna elementa: sigurnost hrane, bezbednost hrane i kvalitet hrane.

Ovi organski standardi EU dizajnirani su da osiguraju fer konkurenciju poljoprivrednika, kao i da spreče prevare i održe poverenje potrošača. Stručnjak daje uvod u alate Zajedničke poljoprivredne politike i kako taj dizajn odgovara promenljivim ekonomskim okolnostima, kao i evropskim zahtevima i potrebama, uključujući fer prihod, konkurentnost, vrednost hrane, klimatske promene, ruralna područja, brigu o životnoj sredini, pejzaže, generacijsko obnavljanje, hranu i javno zdravlje.

Predstavlja kako se podiže svest potrošača, da su spremni platiti više za ponuđene proizvode na tržištu i podržati organsku poljoprivredu i proizvodnju. Pomenuti alati i politike obezbjeđuju i osiguravaju ne samo prihode poljoprivrednika, već takođe osiguravaju društvu - potrošačima da dobiju dodatnu vrednost od poljoprivredne politike, uzimajući u obzir i zaštitu životne sredine, jer poljoprivrednici ne samo da obezbjeđuju hranu već i brinu o životnoj sredini i biodiverzitetu i utiču na povećanje poverenja potrošača poljoprivrednicima u obezbeđivanju visokog kvaliteta hrane.

Material was produced as a part of the project supported under “Public Diplomacy 2020 New Dimension”, being co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Poland. The content expresses only the views of the authors and cannot be equated with the official position of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Project is implemented by the Development Policy Foundation.

Link za potkast https://www.youtube.com/watch?v=Uk93gMPDVd8&feature=youtu.be

Organska poljoprivreda