Glavni problemi poljoprivrednika u Poljskoj, kao iskustvo srpskih poljoprivrednika

Łukasz Czech održava predavanje iz perspektive poljoprivrednika, preduzetnika i ruralnog savetnika, na osnovu njegovog ličnog, praktičnog iskustva. Stručnjaci predstavljaju trenutne glavne probleme poljoprivrednika u Poljskoj, uključujući pristup kapitalu, kontakt sa administracijom, problem prodaje i cena, nedostatak vode, nepravedan položaj trgovaca; razbijena struktura poljoprivrede, kao i nisku cenovnu poziciju, što je presudno pitanje za poljoprivrednike.

Ukazuje na potrebu za saradnjom između poljoprivrednika, preduzetnika i prerađivača, saradnjom sa istraživačima i akademskom zajednicom, kao i sa ruralnim savetnicima i javnim sektorom, sa naglaskom na potrebi prikupljanja sredstava, kao spoljnih i diferenciranih izvora finansiranja. Stručnjak se osvrće na značaj inovacija u poljoprivredi i kako ih treba razvijati - pre svega, ideje treba da potiču od potreba krajnjih korisnika, koji treba da budu uključeni u stvaranje i validaciju ovih inovacija. Inovatori u poljoprivredi treba da razmisle o spoljnim finansijskim resursima, poput javnih fondova ili rizičnog kapitala - koji u Poljskoj još uvek nisu dovoljno razvijeni.

Pominjanje problema u vezi sa start-up kompanijama u padu - trebalo bi da koriste kanale prodaje trgovaca ili prerađivača, zbog razbijene strukture poljoprivrede i visokih troškova sticanja kupaca. Štaviše, stručnjak predstavlja nedavne rezultate istraživanja sprovedenih među poljoprivrednicima, prema kojima su moderne tehnologije i smanjenje troškova ključni faktori za opstanak preduzetništva tokom pandemijske situacije.

Material was produced as a part of the project supported under “Public Diplomacy 2020 New Dimension”, being co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Poland. The content expresses only the views of the authors and cannot be equated with the official position of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Project is implemented by the Development Policy Foundation.

link za potkast https://www.youtube.com/watch?v=pTwT-TmD8L4&feature=youtu.be

iskustvo srpskih poljoprivrednika