Biodiverzitet, održivost, inovativnost

Značajan napredak u održivom razvoju ruralnih područja, baziranom između ostalog i na inovacijama je poslednjih godina ostvaren u Poljskoj.

Više informacija o iskustvima Poljske u održivom razvoju, primeni jedinstvene poljoprivredne politike, očuvanju biodiverziteta i inovacijama je dato u dokumentu Biodiverzitet, održivost, inovativnost.

Dokument je proizveden kao deo projekta podržanog u okviru „Javne diplomatije 2020 Nova dimenzija“, koji je sufinansirano od Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske.

Sadržaj izražava samo stavove autora i ne može se izjednačiti sa zvaničnim stavom Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Projekat sprovodi Fondacija za razvojnu politiku u saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj Srbije.

Biodiverzitet, održivost, inovativnost