Poziv za apliciranje organizacija civilnog društva u oblasti zelenog preduzetništva

Mreža za ruralni razvoj Srbije ispred partnerskog konzorcijuma, raspisuje poziv za organizacija civilnog društva (OCD) za pokretanje i sprovođenje projekata zelenog preduzetništva, u okviru projekta „NAGE – Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju“ koji finansira Evropska unija, a realizuje 7 partnerskih organizacija sa Balkana (Mreža za ruralni razvoj Severne Makedonije (nosilac), Hrvatska Mreža za ruralni razvoj, Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova, Mreža za ruralni razvoj Razvoj Crne Gore, Mreža za ruralni razvoj Srbije i Albanska mreža za ruralni razvoj).

Finansijska podrška treba da doprinese jačanju lokalnih OCD kroz izgradnju kapaciteta i sprovođenje njihovih inicijativa i podizanju sveobuhvatne svesti o važnosti zelene ekonomije i zelenog preduzetništva.

Poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koje rade u jednoj ili nekoliko sledećih tematskih oblasti

• održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promene, 
• društveno-ekonomski razvoj, 
• obrazovanje, 
• socijalne politike i usluge, 
• omladinski rad i politike, 
• ekonomsko osnaživanje žena, 
• volontiranje, 
• poljoprivreda i ruralni razvoj.

Rok za prijavu:  1. maj 2020. godine do 23.59h.

Pravo učešća na pozivu imaju organizacije civilnog društva iz Srbije koje ispunjavaju sledeće uslove:

•    organizacija je registrovana kao pravno lice po postojećim zakonima Republike Srbije
•    neprofitne organizacije,
•    registrovana u Republici Srbiji,
•    registrovani najmanje 12 meseci pre roka za podnošenje projektnih predloga
•    da je fokus delovanja u jednoj ili više tematskih oblasti kojima je poziv namenje, a prethodno su nabrojane.

Mesto sprovođenja projekta: Projektne aktivnosti moraju biti sprovedene na teritoriji Republike Srbije.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji će biti dodeljen: 21.000 EUR.

Minimalan i maksimalan iznos sredstava po projektu: minimalni iznos projekta je 3.000 EUR, a maksimalni iznos projekta je 3.500 EUR (u pozivu nije obavezno sufinansiranje od strane podnosioca predloga).

Vremenski okvir trajanja projekta: 3-6 meseci.

Aplikacioni paket kao i opširnije informacije za podnošenje predloga projekata se nalaze ovde:

1.    Smernice za podnosioce zahteva
2.   Aneks A - Prijavni formular
3.   Aneks B - Budžet
4.   Aneks C - Obrazac o pravnom statusu
5.    Aneks D - Finansijska identifikaciona forma
6.   Aneks E - NAGE_nacrt ugovora
7.   Aneks I - Model periodičnog i finalnog narativnog izveštaja
8.   Aneks II - Finansijski izveštaji_forma
9.   Aneks III - Standardni obtazac za prenos vlasništva nad robom

Sva pitanja vezano za poziv možete postaviti do 21. aprila 2020. godine na sledeći e-mail: nagegranting@gmail.com 

greeneconomy
EU