Konsultativni sastanak “Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda”

Dana 04.05.2017 godine u Ljigu održan je konsultativni sastanak na temu “Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda”. Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija, OCD-a, kao i meštani iz lokalnih sredina koji su zainteresovani za ovu temu. 

Sastanak je organizovan u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Kao glavni  problemi su konstantovani:

•    Slab protok informacija ka poljoprivrednicima,
•    Nemogućnost direktne prodaje zbog komplikovanih propisa.

Učesnici sastanka su definisali konkreti predloge za rešavanje uočenih problema:

•    Analiza učinka mera lokalnih budžeta za poljoprivredu i osmišljavanje inovativnih mera koje podržavaju investicije u seoskim sredinama i ruralni razvoj a ne samo poljoprivrednu proizvodnju,
•    Edukacije na temu udruživanja, zajedničkog nastupa, pakovanja, marketinga i savremenih kanala za plasma proizvoda za male proizvođače,
•    Kvalitetan zakon o malim proizvođačima i direktoj prodaji prilagođen realnom životu a ne interesima ‘’velikih’’,
•    Promovisanje asocijacija malih proizvođača i izgradnja sistema poverenja.

Konsultativni sastanak na temu “Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda”
Konsultativni sastanak na temu “Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda”