Forum o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019

Od 10. – 12. septembra 2019. godine na Zlatiboru (Srbija), održan je Forum o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope. Forum je organizovan od strane nacionalnih mreža koje se bave ruralnim razvojom, kao krovnih  organizacija civilnog društva balkanskih zemalja i Fondacije za razvoj Turske. Forum je finansijski podržan od strane EU (kroz ALTER projekat) i Višegradskog međunarodnog fonda (kroz SINERGY projekat) i Zlatiborskog Eko Agrara doo.

Forum o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019 se bavio temom položaja mladih u ruralnim sredinama. Forumu su prisustvovali relevantni akteri iz ove oblasti (predstavnici regionalnih i nacionalnih mreža mladih, predstavnici evropskih, regionalnih i nacionalnih mreža za ruralni razvoj, predstavnici relevantnih ministarstava i institucija za mlade, predstavnici organizacija civilnog društva, novinari, kao i mladi iz ruralnih sredina balkanskih zemalja). Na Forumu je učestvovalo preko 50 učesnika iz 12 zemalja.

U uvodnom delu skupa su predstavljeni ciljevi i program Foruma, a učesnicima su se obratili:
-    Vladimir Bojović ispred opštine Čajetina,
-    Miona Ilić, ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
-    Dragan Roganović, ALTER projekat, rukovodilac projekta

Nakon toga su prezentovana iskustva dve regionalne platforme koje se bave ruralnim razvojem i mladima u ruralnim oblastima:
-    SWG (Stalna radne grupe za regionalni ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi), Boban Ilić, generalni sekretar
-    RYCO (Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima) – Fatos Mustafa, zamenik generalnog sekretara

Na Forumu su održane 4 panel sesije sa specifičnim temama na kojima su panelisti iz EU i balkanskih zemalja prezentovali svoja iskustva:

Panel sesija 1 - Politika podrške mladima u ruralnim područjima zemalja zapadnog Balkana, Turske i EU
-    Veronika Korcekova (Belgija), analitičar politike, ENRD i podrška ruralnim mladima na nivou EU
-    Slađana Grujić, (Srbija), programski direktor, Stalna konferencija gradova i opština - Lokalna samouprava i lokalna politika za podršku ruralnom razvoju
-    Miona Ilić, (Srbija), Ministarstvo poljoprivrede Srbije - Ruralna politika za mlade i podrška mladim poljoprivrednicima u Srbiji
-    Aris Adlers, (Letonija), predsednik PREPARE, Uloga organizacija civilnog društva i OCD u poboljšanju politike za podršku ruralnim mladima
-    Miroslav Ivanović, (Srbija), Regionalna razvojna agencija Zlatibor - Regionalna saradnja i ruralni razvoj

Panel sesija 2 - Ekonomske aktivnosti mladih u ruralnim sredinama - kako uspostaviti stimulativno okruženje
-    Duško Cvjetinović, (BiH), Nesto više – Programi stručne prakse
-    Milenko Jovanović, (Srbija), Udruženje mladih poljoprivrednika Srbije
-    Vladimir Bojović, (Srbija), direktor, Zlatiborski eko agrar - Podrška privrednim aktivnostima mladih u seoskim sredinama
-    Marko Cvijanović, (Srbija), Ruralni centar Sova - Iskustvo regionalnog brendiranja kao načina podrške mladima

Panel sesija 3  - Uloga organizacija civilnog društva u podršci mladima u ruralnim sredinama i aktivizmu mladih
-    Bojan Kovač, (Srbija), LAG Srce Bačke - Kako uključiti mlade u Lokalne akcione grupe, iskustva iz Srbije
-    Martina Slamova, (Slovačka), VIPA – Ruralni mladi u regionu
-    Dragan Roganović, (Srbija), IDA Kraljevo - Projekat ‘’Ruralni mladi’’ i podrška udruženjima mladih
-    Leotrim Germizaj, (Kosovo*), NORDK - Iskustvo NORDK-a u pružanju podrške mladima

Panel sesija 4  - Poboljšanje životnih uslova mladih u ruralnim područjima
-    Katrina Miška-Idu, (Letonija), Letonski ruralni forum, letonski stručnjaci u pružanju podrške mladima
-    Martina Slamova (Slovačka) - Iskustvo sa programom Erasmus + i podrška ruralnim zajednicama
-    Miljana Peković, (Crna Gora), Tehnoplis - Uloga Tehnopolisa u podršci ruralnom razvoju
-    Tomas Novak (Češka Republika) - Aktivnosti  LAG-ova na poboljšanju životnih uslova, saradnja sa vladom Južne Češke i program podrške ruralnog razvoja

Drugog dana Foruma učesnici su prepodne aktivno učestvovali u radu podeljeni u 4 grupe po “rural caffe” metodologiji. Ova metodologija podrazumeva kandidovanje osnovnih tema sa dodatnim podpitanjima (prepoznavanje problema, preporuke za unapređenje stanja...) pri čemu svaka od grupa ima stalnog moderatora za ove teme. Učesnici podeljeni u grupe određeno vreme (oko pola sata) učestvuju u razgovoru na određenu temu a nakon toga prelaze kod drugog moderatora i učestvuju u razgovoru na drugu temu, s tim što ih moderator upoznaje sa zaključcima prethodne grupe. Na taj način svi učesnici prolaze kroz sve teme i dopunjuju jedni druge a moderatori izvode kompletirane preporuke i zaključke odabranih tema. Na Forumu su obrađene 4 teme, i to:

-    Ekonomske aktivnosti mladih u ruralnim sredinama - kako uspostaviti stimulativno okruženje
-    Uloga organizacija civilnog društva u podršci mladima u ruralnim sredinama
-    Šta su potrebe mladih iz ruralnih područja i kako zajednica može da odgovori na potrebe
-    Aktivizam mladih

Definisani zaključci i preporuke sa Foruma su prezentovani učesnicima kao jedan od modela za poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama kroz saradnju i dijalog svih relevantnih aktera a kreiranjem stimulativnih politika ruralnog razvoja. Preporuke Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019 koje se odnose na poboljšanje položaja mladih u ruralnim oblastima će biti predstavljene učesnicima 4. Evropskog ruralnog parlamenta koji će se održati  Asturija, Španija od 6. do 9. novembra 2019. godine i 2. Evropskog parlamenta mladih za ruralni razvoj (Asturija, Španija, 4. do 6. novembar 2019. godine), s mogućnošću da doprinesu političkim preporukama.

Tokom trajanja Foruma, za učesnike su organizovane 2 terenske posete tokom kojih su prezentovani primeri dobre prakse mladih preduzetnika iz zlatiborskih sela koji se uspešno bave seoskim turizmom, pčelarstvom i sušenjem mesa na tradicionalni način. Na završnoj ceremoniji diskutovalo se o primerima dobre prakse mladih preduzetnika iz ruralnih sredina drugih zemalja i analizirala uspešnost pokazanih primera. 

Na linku se nalaze prezentacije sa Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019:

https://drive.google.com/drive/folders/1131E7zHPytms2RNT0LTYVTz50zgbV6FX?usp=sharing    

 

Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019
Foruma o politikama ruralnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope 2019