Konferencija za medije projekta “MOŽEMO” u Pljevljima

U Pljevljima je 7.6.2021 održana konferecnija za medije projekta „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“.

Projektni partneri su održali konferecniju za medije, tokom koje su prezentovali dostignuća projekta i njihov značaj za smanjenje klimatskih promena i korišćenja obnovljivih izvora energije. 

Završna konferencija projekta “MOŽEMO” u Vrnjačkoj Banji i Kraljevu

U okviru projekta „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“ je realizovana studijska poseta primerima dobre prakse.

Tokom dvodnevna završne konferencije koja je održana 3. i 4.6.2021.godine u Vrnjačkoj Banji i Kraljevu učesnici su imali prilike da se upoznaju sa rezulatima projekta. 

Tom prilikom su predstavnici opštine Pljevlja imali prilike da se susretnu sa predstavnicima grada Kraljeva na čelu sa gradonačelnikom.

Javna debata sa zainteresovanim stranama “Mogućnosti i izazovi vezani za podsticanje zelene ekonomije u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Srbiji“

U ponedeljak od 29 marta 2021 godine u Vrnjačkoj Banji je održana javna debata sa zainteresovanim stranama o mogućnostima i izazovima vezanim za podsticanje zelene ekonomije u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Srbiji.

Javna debata je organizovana u okviru projekta Networking and Advocacy for Green Economy’’ (NAGE) koji finansira EU, a u kome je Mreža za ruralni razvoj Srbije jedan od partnera.

Skupu je prisustvovalo preko 20 učesnika - uglavnom predstavnika OCD iz Srbije.

Iskustvo Poljske u organskoj poljoprivredi

Mariusz Maciejczak, profesor sa Odeljenja za ekonomiju i organizaciju preduzeća sa Instituta za ekonomiju i finansije SGGV i takođe ekspert Poljskog centra za akreditaciju, daje uvid u standarde kvaliteta hrane Evropske unije i njihov uticaj na razvoj poljoprivredno-prehrambenog sektora u Poljskoj, koji uključuju tri glavna elementa: sigurnost hrane, bezbednost hrane i kvalitet hrane.

Vertikalne farme, gde se usevi gaje tokom cele godine

Sistemi precizne poljoprivrede i robotike omogućiće farmama da postanu profitabilnije, efikasnije i ekološki prihvatljivije. Ovu funkciju već obavljaju vertikalne farme, gde se usevi gaje tokom cele godine, koristeći mnogo manje vode i energije nego tradicionalna poljoprivreda. Vertigo Farms, biljke ne samo da se uzgajaju potpuno ekološki način, već i zahvaljujući nadkritičnoj ekstrakciji ugljen-dioksidom dobijaju maksimalnu hranljivu vrednost.

Glavni problemi poljoprivrednika u Poljskoj, kao iskustvo srpskih poljoprivrednika

Łukasz Czech održava predavanje iz perspektive poljoprivrednika, preduzetnika i ruralnog savetnika, na osnovu njegovog ličnog, praktičnog iskustva. Stručnjaci predstavljaju trenutne glavne probleme poljoprivrednika u Poljskoj, uključujući pristup kapitalu, kontakt sa administracijom, problem prodaje i cena, nedostatak vode, nepravedan položaj trgovaca; razbijena struktura poljoprivrede, kao i nisku cenovnu poziciju, što je presudno pitanje za poljoprivrednike.

Poljoprivredna proizvodnja visoke vrednosti, dve inicijative finansirane od EU i realizovane u Poljskoj

Wojtek Szpociński, predsednik Fondacije za razvojnu politiku, daje primere dve inicijative koje finansira EU - klaster projekata koji se sprovode u Poljskoj, a bave se određenim oblastima koje se odnose na poljoprivrednu proizvodnju visoke prirodne vrednosti: očuvanje i ponovno stvaranje močvarnih staništa u dolini Biebrza, kao jedno od područja Natura 2000 u Poljskoj i projekat Carp Valley, u vezi sa „Živim eko-zajednicama” koji se sprovodi u Zapadnoj Malopoljskoj.

Sertifikacija poljskih proizvoda u perspektivi EU

Tržište organskih proizvoda beleži stalan rast tokom poslednjih decenija. Ovaj rast je posebno vidljiv u istočnoevropskim zemljama, iako su organski proizvodi tamo i dalje manje popularni nego što je to slučaj u zapadnoevropskim zemljama, posebno u Njemačkoj kao vodećem tržištu organskih proizvoda u EU.

Ukupna organska površina u EU porasla je za 70% u posljednjih deset godina, a prodaja organske maloprodaje dostigla je 34 milijarde EUR u 2017. 13,4 miliona hektara zemlje u EU posvećeno je organskoj poljoprivredi.