Realizovan jednodevna studisjka poseta primerima dobre prakse za mala gazdinstva sa teritorije opštine Paraćin

U okviru projekta „MAla GAzdinstva ZA garantovani kvalitet – MAGAZA“ koji se sprovodi u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u Srbiji, je realizovan jednodevno studisjka poseta primerima dobre prakse za mala gazdinstva sa teritorije opštine Paraćin.

Studijska poseta je realizovana 29.2.2020.godine u Specijalnom rezervatu prirode „Zasavica“
Tokom prve sesije “Koncept održivog razvoja malih gazdisntava, baziranih na lokalnim resursima” učesnici su imali prilike da se upoznaju sa načinom rada malih proizvođača okupljenih oko koncpeta brend Zasavica. Sam brend se bazira na pozitivnom imidžu koji područje poseduje, kao i na aktivnoj promociji lokalnih resursa, bilo da su to prirodne ili stvorene vrednosti. Učesici su imali prilike da se upoznaju sa svim segmentima u formiranju brenda, kako nom koji se tiče proizvodnje proizvoda baziranih na lokalnim resursima (mesne prerađevine, mlečni proizvodi, pića, rukotvorine…), miks marketing pristupu, koji je oslonjen kako na pojedinačnu, tako i na kolektivnu promociju proizovda i područja. Posebna pažnja je posvećena u ovom konceptu na pozitivnom imidžu regiona, savremenim trendovima, kao i međusektorskom povezivanju svih učesnika u ovom lancu. Posebna pažnja je posvećena zakonskom okviru za male proizvođače i prerađivače koji je definisan „Pravilnikom o malim količinama primarnih poljoprivrednih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača kao i odsupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom animalnog porekla“. 

Tokom druge sesije „Korpa proizvoda, kao model organizovanaja malih gazdinstava u kratke vrednosne lance“ učesnici su upoznati sa Sremskom korpom koja je objedinila 25 proizvođača tradicionalnihi prerađenih trajnih i polutrajnih proizvoda, proizvođače specifčnih rukotvorina i pružaoce usluga u ruralnom turizmu.  Predstavljen je sam model udruživanja i šta sam pristup zači za male proizvođače, kako kroz podrška za promociju  proizvoda (intrnet i prezentacije), kroz mogućnosti  prodaje kao zajedničkog proizvoda, kao i kroz postavljanja turitičke signalizacije i dovođenje kupaca na kućni prag. Marko Cvijanović je predstvio članove partnerstva, i potom je učesnike upoznao sa razvojnim putem Korpe proizvoda, koju su formirali uglavnom primarni proizvođači koji su na granici  da budu registrovani ili rade neregistrovanu preradu.  Pojašnjene su koristi od udruživanja malih gazdinstava preko vog koncepta, jer stvara mogućnost da se na kvalitetniji način odradi promocija i prodaja proizvoda, kao i „zlazak u legalne tokove“. 

Jednodevna studisjka poseta primerima dobre prakse za mala gazdinstva sa teritorije opštine Paraćin