Vertikalne farme, gde se usevi gaje tokom cele godine

Sistemi precizne poljoprivrede i robotike omogućiće farmama da postanu profitabilnije, efikasnije i ekološki prihvatljivije. Ovu funkciju već obavljaju vertikalne farme, gde se usevi gaje tokom cele godine, koristeći mnogo manje vode i energije nego tradicionalna poljoprivreda. Vertigo Farms, biljke ne samo da se uzgajaju potpuno ekološki način, već i zahvaljujući nadkritičnoj ekstrakciji ugljen-dioksidom dobijaju maksimalnu hranljivu vrednost.

Dawid Drzewiecki, vlasnik poljske start-up kompanije Vertigo Farms, koja je prva kompanija u Evropi koja uspeva da dobije čiste ekstrakte iz biljaka uzgajanih metodom vertikalne poljoprivrede, objašnjava sopstvenu ideju za alternativu savremenom uzgoju biljaka, što predstavlja veliko opterećenje na našem podneblju. Kompanija ne samo da uzgaja biljke u potpuno bezbednim zdravstvenim uslovima, već koristi i takozvani nadkritični ugljen-dioksid. Na taj način se dobijaju čisti biljni ekstrakti bez gubitka svojstava.

Preduzetnik predstavlja ideju za posao, njegove prednosti, izvore finansiranja i mogućnosti za izlazak na međunarodna tržišta, takođe u COVID okolnostima. Dalje opisuje tehnologiju koja se sama koristi i obrađuje: sušenje biljaka, zatim upotreba takozvanog nadkritičnog ugljen-dioksida, što je tehnika u kojoj ugljen-dioksid prolazi kroz osušene biljke u gasovitom obliku, što omogućava izdvajanje uljnih supstanci iz biljaka i dobijanje ekstrakta, koji se koriste u hrani, kozmetici i lekovima, da budu najkvalitetniji, bez mikroplastike, teških metala, kao i dobijanje esencijalnih ulja koja su već krajnji proizvod.

Ova metoda garantuje prvenstveno zdravlje potrošača, ali je dobra i za životnu sredinu, jer nije potrebna upotreba hemikalija, poljoprivredno zemljište nije degradirano, a ekstrakti ili sirovine ne moraju se transportovati sa drugog kraja sveta, doprinoseći emisiji ugljen dioksida. Štaviše, pomaže uštedi vode jer tehnologija koristi 90 do 95% manje vode od uporedivog uzgoja u tradicionalnim poljoprivrednim metodama.

Material was produced as a part of the project supported under “Public Diplomacy 2020 New Dimension”, being co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Poland. The content expresses only the views of the authors and cannot be equated with the official position of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Project is implemented by the Development Policy Foundation.

link za potkast https://www.youtube.com/watch?v=cgKoUB28TeU&feature=youtu.be

Vertikalne farme