Prvi multinacionalni tematski sastanak u okviru programa ALTER

Prvi multinacionalni tematski sastanak u okviru programa ALTER Prvi godišnji i tematski sastanci između OCD mreža u zemljama kandidatima i zemljama sa relevantnim iskustvom u okviru EU organizovani su u Voskopoju (Albanija) od 13. do 16. septembra 2016. godine. Ovaj multinacionalni tematski sastanak između OCD mreža u zemljama Zapadnog Balkana i zemljama unutar EU dio je projekta kako bi se osigurao intenzivan dijalog sa institucijama EU i mrežama OCD-a sa relevantnim iskustvom unutar EU.