LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou

Dana 07.12.2017 godine u Ljigu održana je radionica na temu “LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou”. Na radionici su prisustvovali predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora. 

Radionica je organizovana u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Promocija i podrška implementaciji LEADER pristupa”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Učesnici su imali priliku da steknu osnovna znanja o LEADER pristupu kao instrumentu ruralnog razvoja na lokalnom nivou. Na radionici je prezentovan istorijat LEADER pristupa u EU, principi LEADER-a, javno privatno partnerstvo – LAG, lokalna strategija ruralnog razvoja, kao i iskustva i problemi u implementaciji LEADER pristupa. Učesnicima je prezentovano stanje LEADER pristupa u Republici Srbiji (LIS projekat, uspostavljanje institucionalnog okvira Ministarstva poljoprivrede za sprovođenje LEADER pristupa (pravilnik), podrška LAG inicijativama pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu…). Takođe, prisutni su upoznati sa CLLD-om  kao modelom koji neke od država članica EU koriste u cilju poboljšanja efekata i boljeg iskorišćenja EU fondova u razvoju ruralnih zajednica.

Tokom diskusije konstantovano je da većina učesnika nije upoznata sa LEADER pristupom.  Konstatovano je da ovaj model koji promoviše saradnju i razvoj baziran na potrebama stanovnika može značajno da doprinese sprečavanju negativnih trendova u seoskim sredinama

Prisutnima je kratko prezentovan Program Grantova za izgradnju kapaciteta civilnog društva i zagovaranje koji se sprovodi kroz ALTER projekat. Prezentovana su pravila I rokovi za konkurisanje OCD-a koje isključivo mogu da učestvuju na ovom pozivu. Prisutni su pozvani da informacije o Programu Grantova proslede OCD-a koje nisu prisutne na ovom skupu tako što će im dostaviti link sa sajta ALTER projekta na kome se nalaze sve informacije o uslovima konkurisanja.

Ljig - LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou
Ljig - LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou
Ljig - LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou
Ljig - LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou