Javna debata sa zainteresovanim stranama “Mogućnosti i izazovi vezani za podsticanje zelene ekonomije u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Srbiji“

U ponedeljak od 29 marta 2021 godine u Vrnjačkoj Banji je održana javna debata sa zainteresovanim stranama o mogućnostima i izazovima vezanim za podsticanje zelene ekonomije u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Srbiji.

Javna debata je organizovana u okviru projekta Networking and Advocacy for Green Economy’’ (NAGE) koji finansira EU, a u kome je Mreža za ruralni razvoj Srbije jedan od partnera.

Skupu je prisustvovalo preko 20 učesnika - uglavnom predstavnika OCD iz Srbije.

Učesnicima skupa je preko zoom platforme prezentovano stanje i nacionalne politike u vezi sa zelenom ekonomijom u Hrvatskoj od strane gospodina Darka Znaora iz Hrvatske. 

Prisutnima je takođe prezentovana analiza nacionalnih programa i mera za podsticanje zelene ekonomije u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Srbiji, sa projekcijom na stanje u EU koju je pripremila Dr Natalije Bogdanov a na skupu prezentovao Vladimir Janković iz Unekoop-a.

Nakon prezentacija, otvorena je diskusija o mogućnostima i izazovima u vezi sa procesom aproksimacije i unapređenje politika u sektoru zelene ekonomije u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Srbiji, u kojoj su učesnici izneli svoja mišljenja, predloge i sugestije.

Zapažanja i sugestije sa javne debate u Srbiji će biti prezentovana kolegama iz zemalja partnera na projektu i poslužiće kao materijal za izradu dokumenta smernica i preporuka za unapređenje politika u sektoru zelene ekonomije u poljoprivredi i ruralnom razvoju zemalja regiona zapadnog Balkana.

Javna debata
Javna debata
Javna debata
Javna debata
Javna debata
Javna debata
Javna debata