Iskustvo Poljske u organskoj poljoprivredi

Mariusz Maciejczak, profesor sa Odeljenja za ekonomiju i organizaciju preduzeća sa Instituta za ekonomiju i finansije SGGV i takođe ekspert Poljskog centra za akreditaciju, daje uvid u standarde kvaliteta hrane Evropske unije i njihov uticaj na razvoj poljoprivredno-prehrambenog sektora u Poljskoj, koji uključuju tri glavna elementa: sigurnost hrane, bezbednost hrane i kvalitet hrane.

Inovacije u poljoprivredi i osnaživanje žena u poljoprivredno-prehrambenoj industriji

Aleksandra Niżyńska pruža primere aktivnosti koje vodi ili podržava EIT Food, vodeća evropska inicijativa za inovacije u hrani. To su, između ostalog: HUB Hackathon: Future Food, koji je okupio više od 100 učesnika hackathon-a, mentora i govornika iz celog Baltika i Skandinavije, dok je pobednički tim dobio karte za industrijski događaj u Holandiji, a jedan od pobedničkih timova učestvovao je u nagradi EIT za inovaciju u hrani.

Vertikalne farme, gde se usevi gaje tokom cele godine

Sistemi precizne poljoprivrede i robotike omogućiće farmama da postanu profitabilnije, efikasnije i ekološki prihvatljivije. Ovu funkciju već obavljaju vertikalne farme, gde se usevi gaje tokom cele godine, koristeći mnogo manje vode i energije nego tradicionalna poljoprivreda. Vertigo Farms, biljke ne samo da se uzgajaju potpuno ekološki način, već i zahvaljujući nadkritičnoj ekstrakciji ugljen-dioksidom dobijaju maksimalnu hranljivu vrednost.

Glavni problemi poljoprivrednika u Poljskoj, kao iskustvo srpskih poljoprivrednika

Łukasz Czech održava predavanje iz perspektive poljoprivrednika, preduzetnika i ruralnog savetnika, na osnovu njegovog ličnog, praktičnog iskustva. Stručnjaci predstavljaju trenutne glavne probleme poljoprivrednika u Poljskoj, uključujući pristup kapitalu, kontakt sa administracijom, problem prodaje i cena, nedostatak vode, nepravedan položaj trgovaca; razbijena struktura poljoprivrede, kao i nisku cenovnu poziciju, što je presudno pitanje za poljoprivrednike.

Poljoprivredna proizvodnja visoke vrednosti, dve inicijative finansirane od EU i realizovane u Poljskoj

Wojtek Szpociński, predsednik Fondacije za razvojnu politiku, daje primere dve inicijative koje finansira EU - klaster projekata koji se sprovode u Poljskoj, a bave se određenim oblastima koje se odnose na poljoprivrednu proizvodnju visoke prirodne vrednosti: očuvanje i ponovno stvaranje močvarnih staništa u dolini Biebrza, kao jedno od područja Natura 2000 u Poljskoj i projekat Carp Valley, u vezi sa „Živim eko-zajednicama” koji se sprovodi u Zapadnoj Malopoljskoj.

Sertifikacija poljskih proizvoda u perspektivi EU

Tržište organskih proizvoda beleži stalan rast tokom poslednjih decenija. Ovaj rast je posebno vidljiv u istočnoevropskim zemljama, iako su organski proizvodi tamo i dalje manje popularni nego što je to slučaj u zapadnoevropskim zemljama, posebno u Njemačkoj kao vodećem tržištu organskih proizvoda u EU.

Ukupna organska površina u EU porasla je za 70% u posljednjih deset godina, a prodaja organske maloprodaje dostigla je 34 milijarde EUR u 2017. 13,4 miliona hektara zemlje u EU posvećeno je organskoj poljoprivredi.

Poljska poljoprivreda kao profitabilna i tehnološki moderna

Poljska poljoprivreda je posljednjih 20 godina zabeležila snažan porast spoljne trgovine / izvoza zahvaljujući procesu pridruživanja i integracijom u jedinstveno tržište EU od 2004. Pristupanje je pokrenulo jedinstven podsticaj za modernizaciju poljske poljoprivrede i poljoprivredne prerade.

Više podataka možete naći u dokumentu Poljska poljoprivreda kao profitabilna i tehnološki moderna

Odobreni projekti za finansiranje u okviru NAGE Programa grantova

Mreža za ruralni razvoj Srbije je ispred partnerskog konzorcijuma završila odabir projektnih predloga koji će se realizovati na teritoriji Republike Srbije u okviru poziva „Podrška organizacijama civilnog društva u okviru projekta NAGE - Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju“.

Od ukupno 31 pristiglog projektnog predloga organizacija civilnog društva, odobreno je 6 projekata za finasiranje, i to: