Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama”

Dana 14.12.2017 godine u Beogradu održan je nacionalni konsultativni sastanak na temu “Unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama”.

Na sastanku su prisustvovale predstavnice udruženja žena (Fenomena, Rakija iz Rakije, Majka Angelina…), predstavnica UN Women, predstavnice organizacija koje se bave ruralnim razvojem, kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za demografiju i populacionu politiku.

Sastanak je organizovan u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Uspostavljanje direktne saradnje i dijaloga OCD i javnih institucija kako bi se uticalo na kreiranje politike i stvaranje konkretnih promena u održivom socio-ekonomskom ruralnom razvoju”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Na sastanku su prezentovani problemi žena u ruralnim sredinama koji su evidentirani u neposrednim razgovorima na terenu kao i konkretni predlozi za prevazilaženje ovih problema. Predstavnice udruženja žena su prezentovale svoje organizacije i projekte koji doprinose poboljšanju položaja žena u ruralnim sredinama kroz udruživanje, preduzetništvo i edukacije.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su predstavili mere podrške ženama kroz lokalne planove poljoprivrede i ruralnog razvoja,  nacionalni program i IPARD. Predstavnici Ministarstva za demografiju i populacionu politiku su prezentovali pilot programe podrške ženama u ruralnim sredinama u cilju poboljšanja populacione situacije u seoskim sredinama. 

Na sastanku je konstantovano da samo multisektorska saradnja svih zainteresovanih strana može doprineti kreiranju stimulativnih mera podrške ženama u ruralnim sredinama i poboljšanju njihovog položaja.

Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama”
Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama”
Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama”
Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama”
Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama”