Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Mladi u ruralnim sredinama”

Dana 13.12.2017 godine u Beogradu održan je nacionalni konsultativni sastanak na temu “Mladi u ruralnim sredinama”. Na sastanku su prisustvovali predstavnici krovnih organizacija mladih na nacionalnom nivou (Srbija za mlade, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, OSSI…), predstavnici organizacija mladih iz seoskih sredina, SKGO, kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sastanak je organizovan u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Uspostavljanje direktne saradnje i dijaloga OCD i javnih institucija kako bi se uticalo na kreiranje politike i stvaranje konkretnih promena u održivom socio-ekonomskom ruralnom razvoju”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Na sastanku su prezentovani problemi mladih u ruralnim sredinama koji su evidentirani u neposrednom razgovoru sa mladima na terenu kao i konkretni predlozi za prevazilaženje ovih problema. Predstavnici organizacija mladih su prezentovali svoje organizacije i projekte koji doprinose afirmaciji položaja mladih u ruralnim sredinama.

SKGO je prezentovao mere podrške mladima na lokalnom nivou dok su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstavili mere podrške mladima kroz nacionalni program i IPARD.

Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Mladi u ruralnim sredinama”
Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Mladi u ruralnim sredinama”
Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Mladi u ruralnim sredinama”
Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Mladi u ruralnim sredinama”
Nacionalni konsultativni sastanak na temu “Mladi u ruralnim sredinama”