Mreža za ruralni razvoj Srbije kao članica PREPARE mreže koja učestvuje u evropskom projektu GRANULAR

Tri glavne poteškoće sa kojima se susreću naučnici i kreatori politike da shvate raznolikost situacija su nedostatak konsenzusa u konceptualizaciji i definisanju „ruralnog“, nedostatak relevantnih podataka o odgovarajućoj granulometriji i nedostatak praktičnih alata koji bi pomogli u usklađivanju teritorijalnog dijagnoza sa politikama zasnovanim na lokalu. Evropski projekat GRANULAR – koji je skraćenica za „Davanje novih podataka ruralnim akterima i alata koji se mogu ponovo koristiti za vođenje javnih akcija u ruralnim područjima“ – doprineće premošćivanju ovog jaza.

Evropski projekat GRANULAR održao je svoj početni sastanak 12. i 13. oktobra 2022. godine. Finansiran od strane programa Horizon Europe i fondova Ujedinjenog Kraljevstva za istraživanje i inovacije, GRANULAR je četvorogodišnji projekat i ima za cilj da generiše nove uvide za karakterizaciju ruralne raznolikosti. U tom cilju, GRANULAR će generisati nove skupove podataka i metode za bolje razumevanje karakteristika, dinamike i pokretača ruralnih područja. Pored toga, biće kreiran Ruralni kompas za ruralne aktere kako bi im pomogao da shvate specifičnosti i raznolikost svojih teritorija, sa ciljem da se identifikuju glavni izazovi i osmisle prilagođene politike zasnovane na mestu za njihovo rešavanje.

Zajednička kreacija i angažovanje više aktera su srž GRANULARNOG pristupa. GRANULAR će voditi 7 Living Labs u različitim regionima Evrope (Francuska, Holandija, Italija, Poljska, Španija, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo). Living Labs će okupiti aktere iz nauke, politike i civilnog društva, da zajedno dizajniraju, testiraju i validiraju GRANULARNI rad. Pored toga, 9 laboratorija za replikaciju će proceniti kako da repliciraju alate i metode projekta u drugim zemljama, odnosno u Albaniji, Finskoj, Grčkoj, Italiji, Letoniji, Litvaniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji.

Mediteranski agronomski institut iz Monpeljea (IAMM) će koordinirati GRANULAR projekat, zajedno sa druge 23 organizacije iz cele Evrope. Partnerstvo uključuje 16 univerziteta i istraživačkih instituta, 4 lokalne i teritorijalne razvojne agencije, 1 udruženje, 1 privatnu kompaniju i 2 evropske ruralne mreže. Među konzorcijumom su zastupljene različite ekspertize i veštine, kao što su društvene nauke, ruralni razvoj, nauke o životnoj sredini, ekonomija, političke nauke, društvo, održivost i prostorno planiranje, statistička analiza, modeliranje, daljinska detekcija, veštačka inteligencija i veliki podaci. Zahvaljujući ovom participativnom i multidisciplinarnom pristupu, GRANULAR će moći da prevaziđe tradicionalne reprezentacije ruralnih područja kako bi isporučio inovativne podatke, alate i nalaze koji će voditi lokalne akcije.

Više informacija na: https://www.ruralgranular.eu/ 

Evropski projekat GRANULAR