Konsultativni sastanak “Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju”

Dana 28.04.2017 godine u Sremskoj Mitrovici održan je konsultativni sastanak na teme: 

- Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda.

- Zagovaranja kvalitetnije podrške lokalnih samouprava razvoju ruralnog turizma i povezivanju pružalaca usluga sa promoterima turističke ponude.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija, OCD-a, kao i meštani iz lokalnih sredina koji su zainteresovani za ovu temu. Sastanak je organizovan u okviru projekta “ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Kao glavni  problemi su konstantovani:

•    Institucionalni okvir koji nije stimulativan – suviše striktni propisi, prevelika papirologija, slab protok informacija ka poljoprivrednicima i stručna podrška vezana pre svega za planiranje razvoja i korišćenja dostupnih mera,
•    Nemogućnost direktne prodaje određenih proizvoda malih lokalnih proizvođača zbog  prekomplikovanih propisa,
•    Slabi smeštajni kapaciteti ,
•    Slaba (turistička) uvezanost pružaoca usluga u ruralnom turizmu.

U neposrednom razgovoru učesnika izdvojile su se sledeći predlozi potencijalnih rešenja:

•    Zakonski urediti i dozvoliti prodaju malih pakovanja tradicionalnih proizvoda u vidu suvenira,
•    Zakon o malim proizvođačima - direktna prodaja proizvoda na gazdinstvu,
•    Ministarstvo privrede, Ministarstvo turizma i Razvojne agencije treba da stimulišu i više boduju investitore koji apliciraju za određenu pomoć i sredstva ako investiciju realizuju u seoskim sredinama,
•    Teritorijalna organizacija – davanje određene nadležnosti regionima. 

Konsultativni sastanak “Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju”
Konsultativni sastanak “Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju”
Konsultativni sastanak “Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju”