Konsultativni sastanak “Unapređenje mera podrške zapošljavanju žena na selu, kao i mera socijalne zaštite”

Dana 27.04.2017 godine u Vršcu održan je konsultativni sastanak na temu “Unapređenje mera podrške zapošljavanju žena na selu, kao i mera socijalne zaštite”. Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija, OCD-a, kao i meštani iz lokalnih sredina koji su zainteresovani za ovu temu. 

Sastanak je organizovan u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Kao glavni  problemi su konstantovani:

•    Teška pozicija žene na selu – veliki rad oko vođenja poljoprivrednog domaćinstva skoro bez prava na adekvatnu nadoknadu, zdravstvenu zaštitu, itd,
•    Žene su u malom procentu nosioci seoskih gazdinstava,
•    Nedovoljno vlasništvo žena nad imovinom ,
•    U seoskim sredinama ne postoje Udruženja žena, 
•    Nedostatak javnih prostorija za okupljanje žena u ruralnim sredinama.

Učesnici sastanka su definisali konkretne predloge za rešavanje uočenih problema:

•    Edukacija žena u seoskim sredinama (prava žena, mogućnosti, socijalno preduzetništvo, mogućnosti aktiviranja i samoorganizovanja, mogućnosti pokretanja biznisa, ’’šta su njihove potrebe i predlozi’’...),
•    Sistemska podrška seoskim manifestacijama koje organizuju udruženja žena,
•    Veća ovlašćenja MZ-a -  predlog da se MZ-a daju određena/pripadajuća sredstva i nadležnosti za sprovođenje aktivnosti u svojim sredinama,
•    Izmena zakona o javnim nabavkama koja prilikom bodovanja u određenoj meri/procentu prepoznaje i  uvažava tradicionalne proizvođače, socijalno preduzetništvo, žene kao proizvođače...,
•    Zakon o malim proizvođačima kao sistem zaštite malih proizvođača sa jasno definisanom pravilima proizvodnje i stavljanja u promet, direktne prodaje i modela udruživanja kako bi se malim proizvođačima (koji su često žene) obezbedio opstanak na tržištu.

Unapređenje mera podrške zapošljavanju žena na selu, kao i mera socijalne zaštite
Unapređenje mera podrške zapošljavanju žena na selu, kao i mera socijalne zaštite