RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Opština

Opis udruženja

Raris je osnovan 2007. godine od strane opština: Majdanpek, Bor, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Sokobanja, Regionalne privredne komore iz Zaječara, Preduzeća za puteve Zaječar, Udruženja Timočki klub i Fakulteta za mandžment iz Zaječara.

Vizija RARIS-a je  balansiran i ujednačeniji regionalni razvoj u Srbiji.

Cilj RARIS-a je podrška razvojnim inicijativama zasnovana na institucionalnom umrežavanju i partnerstvima koja ima za cilj održivi razvoj istočne Srbije.

Glavne aktivnosti RARIS-a su:
1. Identifikacija regionalnih projekata
2. Aktivnosti na regionalnim projektima
3. Priprema i implementacija projekata
4. Promocija i umrežavanje
5. Lobiranje i zastupanje interesa
6. Edukacija i obuka

Jedna od aktivnosti RARIS-a fokusirana je na ruralni razvoj. RARIS je uspostavio mrežu za ruralni razvoj na regionu koja unapređuje potencijale za ruralni razvoj ovog dela Srbije i poboljšava protok informacija između lokala i centralnog nivoa kao i na samom regionu. U okviru toga RARIS je pre svega radio na:
- obezbeđivanju pristupa informacijama od značaja za ruralne sredine,
- demonstriranju primera dobre prakse i podsticanju kreativnosti i sticanju novih znanja,
- stvaranju uslova za razvoj i korišćenje postojećih potencijala.

Od 16. maja 2011. godine RARIS je prva zvanično akreditovana RRA u Srbiji po Zakonu o regionalnom razvoju.

Kontakt osoba

Vladan Jeremić

Kontakt telefon

+381 19 426 376

Adresa

Trg oslobođenja bb, 19000, Zaječar

E-mail

vladan.jeremic@raris.org

Koordinate

43.903513, 22.279823

Logo

RARIS - Regional Development Agency Eastern Serbia