Trening „Transparentno i odgovorno upravljanje OCD-a"

Treninig „Transparentno i odgovorno upravljanje OCD-a“ organizovan je 13. i 14. decembra 2018. godine u hotelu „Lider S“ u Vrnjačkoj Banji.

Kroz prezentaciju, individualne i grupne vežbe i diskusiju učesnici su predstavili svoje iskustvo, razmenili ideje i rezimirali zaključke u vezi sa transparentnim i odgovornim upravljanjem organizacijama civilnog društva. 

Dvodnevni trening podeljen je po temama u nekoliko sesija:

Sesija 1
-    Osnovni koncepti i glavni principi dobrog upravljanja

Sesija 2
-    Poslovanje i procesi rada u OCD-a  
-    Upravljačke i izvršne funkcije u OCD-a

Sesija 3    
-    Proces donošenja odluka u OCD-a (Prezentacija, individualna i grupna vežba)
-    Tipični problemi upravljanja u OCD-a

Sesija 4
-    Sistemi i procedure koje su podrška odgovornosti i transparentnosti OCD-a 
-    Mehanizmi za odgovorno upravljanje 

Trening se sprovodi u okviru projekta ‘’Networking and Advocacy for Green Economy’’ (NAGE) koji finansira EU, a u kome je Mreža za ruralni razvoj Srbije jedan od partnera.

Transparentno i odgovorno upravljanje OCD-a
Transparentno i odgovorno upravljanje OCD-a