Trening „Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa“

Dana 29. i 30. maja 2019 godine u selu Bogetići, opština Nikšić (Crna Gora) sprovedena je obuka trenera na temu ‘’Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa”. Trening je sproveden u okviru projekta „Inovativna podrška zapošljavanju ruralnih marginalizovanih grupa - SineRgi“, koji finansira Višegradski međunarodni fond, a koji implementira konzorcijum nevladinih ruralnih mreža i organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i Višegrad zemalja.

Treningu je prisustvovalo 13 predstavnika mreža za ruralni razvoj zemalja Zapadnog Balkana (po dvoje iz svake zemlje i troje iz Crne Gore). Obuku su pružile dve trenerice Magdalena Curillova iz Slovačke (Socijalno preduzeće Hrhovské oblasti) i Petra Francova (P3 – People, Planet, Profit, Prague) iz Češke Republike.-

Tokom obuke učesnici su imali priliku da se upoznaju sa istorijatom i ključnim izazovima politika socijalnog preduzetništva u EU, Češkoj i Slovačkoj i na koji način Lokalne Akcione Grupe podržavaju socijalno preduzetništvo u ovim zemljama. Takođe, učesnicima su prezentovani konkretni primeri socijalnog preduzetništva zasnovani na ruralnom razvoju u Češkoj i Slovačkoj, kao i primeri dobre prakse zapošljavanju marginalizovanih grupa. Prisutnima je prezentovana elektronska brošura ‘’Mogućnosti za razvoj socijalnih farmi za pružaoce socijalnih usluga’’ na engleskom jeziku kao sistematizovan skup iskustava Češke Republike u ovoj oblasti.

Pored prezentovanih znanja i iskustava, učesnici treninga su u podeljeni u 3 grupe radili na identifikaciji mogućeg modela socijalnog preduzetništva u njihovim zemljama, identifikaciji mogućih biznisa za socijalno preduzetništvo, kao i razvoju projektnih ideja za socijalno preduzetništvo i zapošljavanje / podršku marginalizovanim grupama. Nakon radioničarskog rada, svaka grupa je javno prezentovala svoje ideje i biznis planove za socijalno preduzetništvo.  Isti su komentarisani od strane učesnika, diskutovalo se o mogućim modelima razvoja socijalnog preduzetništva a trenerice su dale svoje preporuke za unapređenje poslovnih ideja.

Značaj projekta se ogleda u činjenici da se podržava umrežavanje zainteresovanih strana iz zemalja zapadnog Balkana i Višegrad zemalja. Takođe, teme socijalnog preduzetništvo i zapošljavanja marginalizovanih grupa su veoma aktuelne i imaju veliki značaj za razvoj Zapadnog Balkana i njihova implementacija osigurava usklađenost sa evropskim standardima i iskustvima.

Materijal sa obuke možete naći na sajtu projekta: www.synergiesofbalkan.org.

Trening „Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa“
Trening „Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa“
Trening „Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa“
Trening „Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa“
Trening „Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa“