Prvi Balkanski Ruralni Parlament

Prvi Balkanski ruralni parlament organizovan je od 26. do 28. juna 2018. godine, u okviru projekta „ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja“, koji finansira Evropska unija. Učestvovalo je preko 60 predstavnika aktera ruralnog razvoja i interesnih grupa iz balkanskih zemalja i Turske, uključujući organizacije civilnog društva i mreže OCD, lokalne i centralne vlasti, mlade, zajednicu donatora i predstavnike medija.

Predstavnici civilnog, javnog i poslovnog sektora u ruralnim oblastima zemalja Zapadnog Balkana i Turske, usvojili su Deklaraciju kao izjavu o težnjama, obavezama i zahtevima ruralnih ljudi u tim zemljama.
 

1. Balkanski Ruralni Parlament