Prosečna veličina poseda u Srbiji se poklapa sa većinom onih u EU

Nešto više od 171 milion hektara zemljišta u Evropskoj uniji se koristi za poljoprivredu, što je 40% celokupne teritorije. Na ovom prostoru postoji 10.3 miliona farmi.

Nešto više od 171 milion hektara zemljišta u Evropskoj uniji se koristi za poljoprivredu, što je 40% celokupne teritorije. Na ovom prostoru postoji 10.3 miliona farmi. Većina njih, tačnije dve trećine su manje od pet hektara. Međutim, farme koje u svom posedu imaju više od 100 ha (3%) koriste polovinu oranica. Ovo su podaci Eurostata iz 2016. godine, koji su nedavno objavljeni.

Trećina evropskih farmi nalazi se u Rumuniji 

Najveće površine koriste Francuska (27.8 miliona hektara), Španija ( 23.2 mil ha), Ujedinjeno Kraljevstvo ( 16.7 mil ha) i Nemačka (15.2 mil ha), odnosno polovinu ukupnog broja.  Trećina evropskih farmi nalazi se u Rumuniji (33%), potom slede Poljska (14%), Italija (10%) i Španija (9%). Zemlje koje su poznate po velikim farmama od 50 ha i više su Luksemburg (52%), Francuska (41%), Ujedinjeno Kraljevstvo (39%) i Danska (35%).

Samo 11% onih koji upravljaju farmama mlađe od 40 godina

Tri osnovne grupe u poljoprivredu Evrope su: poljoprivrednici koji proizvode hranu za sebe i svou porodicu, mala i srednja gazdinstva, koja imaju porodičan biznis i velika preduzeća. U izveštaju se navodi i da je samo 11% onih koji upravljaju farmama mlađe od 40 godina, dok je 32% onih koji imaju 65 godina ili su stariji. Mlađi poljoprivrednici su karakteristični za Austriju (22.2%), Poljsku (20.3%) i Slovačku (19%) i najčešće imaju velike posede. Farmama najviše upravljaju muškarci, a samo su u tri slučaja od 10 u pitanju žene (29%). 

Francuski udeo u agroekonomiji EU 17%

Nešto malo više od polovine prometa u poljoprivredi dolazi iz Francuske (17%), Nemačke (13%), Italije (12%) i Španije (11%). Iako Rumunija ima najviše farmi, njihova proizvodnja učestvuje sa samo 3.4% u ukupnom učinku. Ukupno četiri miliona farmi ima proizvodnju vrednu manje od 2.000 evra i odgovorni su za 1% ekonomije koja se tiče poljoprivrede. Sa druge strane 296.000 farmi, odnosno 3% gazdinstava, imaju proizvodnju vrednu 250.000 evra i čine 55% kolača. 

Srbija u poređenju sa EU

Kako piše sajt Makroekonomija, prosečna veličina poseda u Srbiji bila je 5,5 hektara prema popisu iz 2012. godine. U Vojvodini je prosečno 11,36 hektara po poljoprivrednom gazdinstvu, a u Istočnoj Srbiji 3,62 ha.

Veći broj poljoprivrednih gazdinstava od Srbije u EU imaju: Rumunija, Poljska, Italija, Španija i Grčka. Veću površinu iskorišćenog poljoprivrednog zemljišta ima 12 članica EU, a Češka i Portugal su najbliže Srbiji po ovom pokazatelju. Manju površinu po gazdinstvu od Srbije imaju: Malta (1,2), Kipar (3,2), Rumunija (3,7) i Mađarska (3,9), dok neznatno veću imaju Grčka (6,6) i Slovenija (7).

Izvor: Poljoprivredni portal Agroklub.rs
Foto:  Christophe Libert

 

Njiva