Poziv za kratkoročne konsultantske usluge na EU projektu “Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju”

Mreža za ruralni razvoj Srbije u saradnji sa Mrežama ruralnog razvoja Severne Makedonije, Kosova, Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske sprovodi regionalni projekat „Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju” koji finansira EU.

Za potrebe projekta, Mreža za ruralni razvoj Srbije objavljuje poziv za kratkoročno angažovanje konsultanta sa ulogom Koordinatora Nacionalne radne grupe za Srbiju, zaduženog/zaduženu za koordinaciju i sintezu zaključaka proisteklih iz rada članova Nacionalne radne grupe za Srbiju u pripremi preporuka i kratkih dokumenata politika za afirmaciju koncepta zelene ekonomije kao i za izradu Mape puta za zelenu ekonomiju na nacionalnom nivou. Detaljan opis posla je dat u ToR-u, koji se može naći u prilogu ovog poziva.

Zainteresovani kandidati treba da predaju ili pošalju svoje biografije i finansijsku ponudu u štampanom obliku na adresu:

Mreže za ruralni razvoj Srbije 
ul. Hajduk Veljkova 1/4
36 000 Kraljevo

ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: nagesrbija@gmail.com

Rok za slanje je do 25.05.2021.godine i to:
•    za ličnu predaju do 16h, 
•    pošiljke poslate poštom treba da imaju poštanski žig do datuma koji je naznačen kao krajnji rok za predaju,
•    ponude poslate elektronskom poštom treba da stignu najkasnije do 23.59 sati, 25.5.2021.godine.  

Opis posla
 

NAGE
EU

Dokument

ToR