Podrška za 5 malih gazdinstava iz Paraćina u pripremi poslovnih planova za razvoj poslovanja

U okviru projekta „MAla GAzdinstva ZA garantovani kvalitet – MAGAZA“ koji se sprovodi u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u Srbiji, je realizovana podrška za 5 malih gazdinstava u pripremi poslovnih planova za razvoj poslovanja.

Stručnu podrška je pružena od strane angažovanih stručnih lica. Podrška izradi poslovnih planova je pružena za 5 poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Paraćin. Dva gazdisntva su prirpemila poslovne planove za razvoj voćarske proizvodnje i preradu voća, jedno gazdinstvo je pripremilo poslovni plan za razvoj seoskog turizma, a dva domaćinstva su svoj razvoj usmerila na razvoj stočarske proizvodnje.

Poslovni planovi su pripremljeni po metodologiji koja je prilagođena za aplikaciju na konkursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstav i vodoprivrede, tako da su mala gazdinstva dobila mogućnost da u budućnosti apliciraju za podsticajna sredstva Ministarstva.