Konsultativni sastanak “Unapređenje koordinacije između donosioca odluka na različitim nivoima odlučivanja i između različitih sektorskih politika u cilju unapređenja infrastrukturne opremljenosti sela”

Dana 03.05.2017 godine u Nišu održan je konsultativni sastanak na temu “Unapređenje koordinacije između donosioca odluka na različitim nivoima odlučivanja i između različitih sektorskih politika u cilju unapređenja infrastrukturne opremljenosti sela”. Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija, OCD-a, kao i meštani iz lokalnih sredina koji su zainteresovani za ovu temu. 

Sastanak je organizovan u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Kao glavni  problemi su konstantovani:

•    Nedovoljno kvalitetan život na selu – domovi kulture koji ne rade, nema ambulanti, škola, kulturno-sportskih aktivnosti...
•    Neadekvatna ruralna infrastruktura – problemi sa elektrifikacijom, navodnjavanjem, atarskim putevima, kanalizacijom, otpadnim vodama, pijaćom vodom, upravljanjem otpadom...

Učesnici sastanka su definisali konkretne predloge za rešavanje uočenih problema:

•    Vraćanje određenih nadležnosti MZ-a odnosno decentralizacija vlasti na lokalu,
•    Predlog je da se selima dozvoli da obezbede usluge koje im nedostaju (da plaćaju učitelja, lekara, poštu...), a ne da zavise isključivo od republičkih preduzeća, kvota i pravilnika,
•    Seoski turizam -  potencijal za razvoj sela i razvoj seoske infrastukture,
•    Javno – privatna partnerstva – predlog da investitori koji ulažu u seoskim sredinama budu oslobođeni plaćanja određenih poreza,
•    Javni prevoz – sistem češćih linija iz seoskih sredina do periferije grada, a odatle koristititi gradski prevoz,
•    Ministarstvo poljoprivrede i opštine - sistemski model ulaganja u sisteme navodnjavanja (slično kao za atarske puteve),
•    Komasacija – treba je podsticati,
•    Primarna separacija otpada u seoskim sredinama - stimulisanje meštani/sela koja bi vršila primarnu separaciju.

Konsultativni sastanak “Unapređenje koordinacije između donosioca odluka na različitim nivoima odlučivanja i između različitih sektorskih politika u cilju unapređenja infrastrukturne opremljenosti sela”
Konsultativni sastanak “Unapređenje koordinacije između donosioca odluka na različitim nivoima odlučivanja i između različitih sektorskih politika u cilju unapređenja infrastrukturne opremljenosti sela”