Konkurs za traktore iz IPARD-a

Početak 2018. godine obeležiće dobra vest za poljoprivredne proizvođače, tačnije sve one koji ispunjavaju uslov na konkursu za nabavku novih traktora iz dugo očekivanog IPARD-a. Uprava za agrarna plaćanja je objavila drugi javni poziv za podnošenje zahteva za nabavku novog traktora. Rok za podnošenje zahteva sa pratećom dokumentacijom za nabavku novog traktora je do 26.02.2018. godine.

Konkurs se odnosi na nove traktore koji se prvi put stavljaju u upotrebu i koji su proizvedeni najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta. Pored toga, traktor treba da ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti.
Nabavka novog traktora

Tokom trajanja IPARD programa, lice koje ispunjava propisane uslove može da ostvari pravo na nabavku samo jednog traktora. Najveća snaga motora traktora koje podnosilac zahteva može ostvariti podsticaj zavisi od obima biljne, odnosno stočarske proizvodnje. Detaljne smernice za nabavku novog traktora po sektorima poljoprivredne proizvodnje date su u Javnom pozivu.

Ukoliko korisnik ispunjava uslove koje IPARD nalaže, konkurisanje za nabavku novog traktora započinje podnošenjem Zahteva za odobravanje projekta. Potrebno je obratiti pažnju da zahtev bude čitko popunjen i potpisan, odnosno overen sa propisanom dokumentacijom.

Javni poziv, zahtev i ostalu dokumentaciju potražite ovde.
Zahtev za odobravanje projekta i dokumentacija

Kao što je pomenuto, pored zahteva, potrebno je priložiti i određenu dokumentaciju. Poslovni ili biznis plankoji dokazuje da je investicija isplativa je sastavni deo svakog konkursa za IPARD sredstva. Takođe, potrebno je dostaviti dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede u vidu diplome, uverenja ili svedočanstva o stečenom obrazovanju, odnosno ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru. U suprotnom, poljoprivredni proizvođač treba da pohađa obuku. Ukoliko je vrednost investicije, u ovom slučaju traktora, veća od 20.000 evra, potrebno je dostaviti tri prikupljene ponude za nabavku investicije. Pored toga, potrebno je dostaviti i uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave, kao i uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.

Ukoliko je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga potrebno je dostaviti još i:

1. izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;
2. kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan dan podnošenja zahteva za odobravanje projekata, ako vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Pored toga, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, kao i individualni poljoprivrednik koji vodi poslovne knjige dostavljaju i:

1. bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
2. poreski bilans PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.
Dostavljanje dokumentacije

Zahtev i dokumentacija sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva podnosi na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Na koverti je potrebno staviti napomenu: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekata za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru I“.

Nakon podnošenja zahteva i ostale neophodne dokumentacije, ukoliko je zahtev za odobravanje projekta odobren, podnosi se Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja i odgovarajuća prateća dokumentacija.

Autorka: Julijana Radenković

Izvor: Poljoprivredni portal Agroklub.rs

Konkurs za traktore iz IPARD-a