Aktivna ruralna omladina, potencijal za razvoj ruralnih zajednica

Oblast projekta

Godina realizacije

Rok implemantacije

28.11.2013. do 31.09.2015.

Trajanje projekta

22 meseca

Iznos granta

49365.68€

Cilja, aktivnost i najvažnija dostignuća

Unapređeni kapaciteti srednjoškolaca iz ruralnih područja Srbije i njihove liderske sposobnosti  za ruralni razvoj i unapređenje pluralizma i i učešća ruralnih zajednica.

Rezultati

Rezultat 1: 350 strednjoškolaca je edukovano za liderstvo u ruralnim zajednicama i sertifikovana su 23 savremena trenera za liderstvo
Rezultat 2: Razvijeni menadžerski kapaciteti srednjoškolaca i aktivistički saveti srednjoškolaca, na osnovu iskustva EU mreža
Rezultat 3: Usvojene mere za podršku ruralne omladine na nacionalnom i lokalnom nivou
Rezultat 4: Javnost Srbije je upućena na razumevanje potreba ruralne omladine i ulogu civilnog društva.

Status projekta

Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
v
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina
Aktivna ruralna omladina