Poseta primerima dobre prakse

U okviru projekta „Smanjenje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO“ je realizovana studijska poseta primerima dobre prakse.

Tokom dvodnevna studijske posete koja je održana 13. i 14.5.2021.godine u Kraljevu učesnici su imali prilike da se upoznaju sa merama grada Kraljeva, koje preuzima u cilju smanjenja negativnog uticaja na klimatske promene, a pre svega na emisiju štetnih gasova. Tom prilikom su predstavnici opštine Pljevlja sa načinom kako grad Kraljevo raspisuje konkurs za dodelu sredstava za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata na teritoriji ove lokalne samouprave.

U nastavku posete učesnici su obišli Javno energetsko preduzeće „Toplana“, gde su ih direktor i stručna lica iz firme upoznali sa načinom psolovanja i dostignućima u unapređenju efikasnosti sistema za proizvodnju toplotne energije. Takođe su imali prilike da se upozanju sa aktivnostima koje se sprovode na instalaciji solarne elektrane od 50kW, kao jedne od aktivnosti projekta „Možemo“.

U popodnevnom programu je realizovana poseta firme „Radijator“ iz Kraljeva, gde su učesnicima predstavljeni proizvodni program firme, a poseban akcenat je stavljen na napore firme da se kroz inovativna rešenja i podsticaj edukaciji, prate trendovi na tržištu i unapredi proizvodni portfolio, uz očuvanje životne sredine.
Drugog dana studijske posete, obiđena je Osnovna škola „Đura Jakšić“ istureno odeljenje u Matarugama. Učesnici su imali prilike da se upozanju sa merama koja škola preuzima za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije. Takođe je direktorka škole upoznala prisutne sa težnjama da i preostala dva školska objekta ove škole pređu sa fosilnih na obnovljive izvore energije. 

Na kraju poste učesnici su uz moderaciju sumirali utiske studijske posete.

Projekat “MI MOŽEMO” sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020. Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.  Projekat partnerski realizaciju dve organizacije civilnog društva i dva javna preduzeća: Asocijacija za razvoj Ibarske doline „IDA“ Kraljevo, Grijanje d.o.o. Pljevlja, Javno energetsko preduzeće „Toplana“ Kraljevo i Centar ekoloških inicijativa iz Berana. Projekat se patnerski realizuje na teritoriji Republike  Srbije i Crne Gore.

Toplana Kraljevo
Toplana Kraljevo
Radijator inzenjering Kraljevo
Radijator inženjering Kraljevo
 Osnovna škola „Đura Jakšić“ Mataruge