Poseta pilot farmama u selu Rudno

U okviru projekta „Agromix“ koji sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije u saradnji sa partnerskim konzorcijumom koji koordinira Univerzitet Koventri, realizovana je terenska poseta pilot farmama u selu Rudno.

U okviru drugog radnog paketa Agromix projekta u Srbiji je kao pilot inicijativa identifikovano udruženje proizvođača u Rezervatu biosfere „Golija-Studenica“ i dve pilot farme, koje će poslužiti za analizu dosadašnje prakse u primeni prinicipa agrošumarstva i mešovite poljoprivrede, kao i za definisanje mera i preporuka za njihovo unapređenje.

Odabrane pilot farme imaju po 10ha sopstvenog zemljišta i oko 2ha zemlje u zakupu. Obe farme imaju mešovitu poljoprivrednu proizvodnju: stočarstvo, žitarice, krompir, livade, šuma. Jedna farma ima i smeštajne kapacitete za seoski turizam (4 sobe sa po 2 ležaja).

Poseta pilot farmama je samo jedna u nizu koje predstoje.

Poseta pilot farmama u selu Rudno
Poseta pilot farmama u selu Rudno