Počeo projekat “Akademija od polja do stola za zeleni Zapadni Balkan – naša zajednička evropska budućnost”

Mreža za ruralni razvoj Srbije, u saradnji sa još 6 mreža za ruralni razvoj Balkana je počela implementaciju projekta “Akademija od polja do stola za zeleni Zapadni Balkan – naša zajednička evropska budućnost” koji finansira Evropska Unija.

Projekat ima sledeće ciljeve: 

•    Ojačati kapacitete OCD u održivom sistemu ishrane i sredstava za život kroz regionalnu “Od polja do stola akademiju”.
•    Uvođenje inovativnih, zelenih i inkluzivnih rešenja za održive prehrambene sisteme i sredstva za život.
•    Dalje jačanje doprinosa i uticaja nacionalnih ruralnih mreža/BRDN u procesima donošenja politika i odluka i dnevnog reda na nacionalnom i regionalnom nivou unapređenjem procesa implementacije/usklađivanja sa EU.

Ciljne grupe su:

•    Grassroots OCD aktivne u ruralnom razvoju i poljoprivrednom sektoru, zaštiti životne sredine i biodiverziteta širom 6 ZB, obučene na regionalnom i nacionalnom nivou od F2F akademije
•    Mladi farmeri uzrasta 18-40 godina (30% žena) kao učesnici demonstracionih radionica o dobrim praksama koje predvode učitelji i F2F Oskara
•    Ruralne zainteresovane strane i potrošači (poljoprivrednici, ruralna omladina i žene, etničke i manjinske grupe, ruralni preduzetnici, početnici, grupe proizvođača itd.) tokom implementacije projekta
•    Seosko stanovništvo i potrošači; donosioci politika i odluka na lokalnom i nacionalnom nivou; Poljoprivredni i seoski savetnici; akademske i istraživačke institucije, ruralna i agrobiznis.

Projekat će se implementirati od januara 2023. do januara 2027.godine.

Mreža za ruralni razvoj Srbije, u saradnji sa još 6 mreža za ruralni razvoj Balkana je počela implementaciju projekta “Akademija od polja do stola za zeleni Zapadni Balkan – naša zajednička evropska budućnost” koji finansira Evropska Unija.
Mreža za ruralni razvoj Srbije, u saradnji sa još 6 mreža za ruralni razvoj Balkana je počela implementaciju projekta “Akademija od polja do stola za zeleni Zapadni Balkan – naša zajednička evropska budućnost” koji finansira Evropska Unija.
Mreža za ruralni razvoj Srbije, u saradnji sa još 6 mreža za ruralni razvoj Balkana je počela implementaciju projekta “Akademija od polja do stola za zeleni Zapadni Balkan – naša zajednička evropska budućnost” koji finansira Evropska Unija.