Održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope

U Podgorici je od 10. do 13.10.2017. godine održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope. Forum je organizovan u saradnji sa Stalnom radnom grupom za regionalni ruralni razvoj Jugoistočne Evrope, koja je organizovala Forum poljoprivredne politike pod nazivom “Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj za ubrzanje integracije Zapadnog Balkana”.

Forum za politiku ruralnog razvoja zemalja jugoistočne Evrope 2017 je poslužo kao platforma za dijalog o postavkama politike i perspektivama LEADER pristupa u zemljama jugoistočne Evrope i takođe je pružio mogućnost za dijalog između organizacija civilnog društva i donosilaca odluka. On se bavio potrebom za teritorijalnim partnerstvom ruralnih aktera na Zapadnom Balkanu i povećanjem potencijala za razvoj ruralnih područja. Preporuke u vezi sa LEADER pristupom u regionu su pripremljene u okviru Foruma za politiku ruralnog razvoja jugoistočne Evrope 2017.

Učesnici RDPF-a 2017 su takođe tokom učešća na plenarnim sesijama Foruma poljoprivredne politike (APF) 2017, imali mogućnost da se upoznaju i sa drugim temama kao što su: Improving competitiveness of the rural economy considering the farm structure in the Western Balkans i Agricultural products trade barriers in the Western Balkans

Takođe su učesnici imali mogućnost da doprinesu preporukama tokom plenarnog zasedanja APF-a.

Održavanje Foruma za ruralni razvoj zemalja jugoistočne Evrope je jedna od aktivnosti projekta “ALTER - Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” koji je podržan od strane Evropske Unije.
 

Održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope
Održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope
Održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope
Održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope
Održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope
Održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope
Održan Forum za ruralni razvoj zemalja Jugoistočne Evrope