Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja"

Dana 6.6.2016 godine u Baču održan je konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, a sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije na nacionalnom nivou.
Na sastanku su prisustvovali predstavnici OCD zainteresovanih za ruralni razvoj.

Na sastanku je prezentovan ALTER Projekat:
-    partnerski konzorcijum, 
-    područje realizacije, 
-    period realizacije, 
-    osnovni i specifični ciljevi projekta, 
-    planirane aktivnosti .

Na sastanku se diskutovalo o potrebama prisutnih organizacija, kao o mogućnostima podrške od strane ALTER projekta.

Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER
Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER
Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER
Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER
Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER
Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER
Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER
Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER
Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER
Konsultativni sastanak u Baču sa zainteresovanim stranama u okviru projekta ALTER