Novi Sad - LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou

Dana 27.11.2017 godine u Novom Sadu održana je radionica na temu “LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou”. Radionica je organizovana u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Promocija i podrška implementaciji LEADER pristupa”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.

Sremska Mitrovica - LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou

Dana 24.11.2017 godine u Sremskoj Mitrovici održana je radionica na temu “LEADER pristup kao instrument ruralnog razvoja na lokalnom nivou”. Radionica je organizovana u okviru projekta "ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja" koji finansira Evropska unija, u okviru aktivnosti “Promocija i podrška implementaciji LEADER pristupa”. Projekat na nacionalnom nivou sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije.