Realizovana podrška za 6 malih gazdinstava na unapređenju marketinga proizvoda i usluga

U okviru projekta „MAla GAzdinstva ZA garantovani kvalitet – MAGAZA“ koji se sprovodi u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u Srbiji, je realizovana podrška za 6 malih gazdinstava u pripremi marketing planova i podrške u pripremi promo paketa u cilju unapređenje promocije.

Stručnu podrška je pružena od strane angažovanih stručnih lica. Podrška izradi marketing planova je pružena za 6 poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Paraćin. Na bazi marketing planova su razvijeni promo paketi za navedena gazdinstva. Promo paketi se sastoje od razvijenog promo zanka, samolepljive nalepnice za proizvode i promotivne kese.

Podrška u pripremi marketing plana i marketingu proizvoda putem promo paketa, je na sistemski način podržano unapređenje poslovanja malih gazdinstava.

Realizovana podrška za 6 malih gazdinstava na unapređenju marketinga proizvoda i usluga