Nacionalna studija “Mala gazdinstva i porodične farme u Srbiji"

U okviru regionanog projekta „Regionalna inicijativa za osnaživanje malih gazdinstava i porodičnih farmi za poboljšanje ruralnog života i smanjenje siromaštva” koji sprovodi UN FAO je publikovana studija “Mala gazdinstva i porodične farme u Srbiji”.

Studiju možete preuzeti na linku: http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/ar/c/1271107/ ili sa našeg sajta.

Nacionalna studija