Društvene inovacije u marginalizovanim ruralnim područjima

Projekat “Društvene inovacije u marginalizovanim ruralnim područjima” (SIMRA) je finansiran iz programa istraživanja i inovacija Horizon 2020 Europske unije.

SIMRA je doprineo unapređenju razumevanja socijalnih inovacija i inovativnog upravljanja u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju i kako ih pojačati, posebno u marginalizovanim ruralnim područjima širom Evrope, sa fokusom na mediteransku regiju (uključujući ne-EU zemlje), gdje je ograničen dokaz o ishodima i pratećim uslovima.

U okviru projekta su pripremljena i dva veoma značajna dokumenta:

•    siže politike “Na koji način politike mogu doprineti društvenim inovacijama u ruralnim područjima”
•    praktični vodič “Društvene inovacije” 


Više informacija o samom projektu i raspoloživim matrijalima možete naći na sajtu: http://www.simra-h2020.eu/  

SIMRA